Links.

"Relevante" links findes på de aktuelle sider,  normalt tilføjet sidst / nederst på "siderne", og der er derfor --indtil videre-- ikke links på denne side.

 

 

Kontakt:

Erik V. Pedersen:     erikvapedersen(a)gmail.com         ----->      (a) - Læs "snabel a"

 

 

 

Ophavsret / brug af fotos og / eller tegninger.

Da jeg modtager flere og flere ønsker om brug af mine fotos, bliver jeg måske nødt til at bringe lidt om mulighederne / ”reglerne” for brug af mine fotos her i ”siden”s hoved:

Der kan IKKE gives / vil IKKE blive givet tilladelse til brug af mine fotos på Facebook eller lignende ”sider” ! ! !

Brug på almindelig ”gammeldags hjemmesider” kan tillades på IKKE-kommercielle sider under den forudsætning, at fotografnavn: ”Foto: Erik V. Pedersen” bringes ved det pågældende foto. Link til min aktuelle side er ønskelig, men ikke en forudsætning.  Tilladelsen gælder naturligvis kun EGNE fotos *) (normalt de fotos, hvor der ikke er nævnt andet fotografnavn).  Ved andre fotos må tilladelse indhentes hos den/de aktuelle fotografer / negativejere.  Spørg, -hvis der er tvivl.

Ved alle ”tryksager” må aftale indhentes i de enkelte tilfælde.  Der vil sjældent være problemer til ikke-kommercielle formål, men må aftales.

Ved  kommercielt brug: Kun efter nærmere aftale.

Jeg er opmærksom på Ophavsretsloven og dens tidsmæssige begrænsninger / hhv. tilladelser, men forventer som almindelig ”høflighed”, at denne ophavsret bliver overholdt / opretholdt i hele min levetid.  Herefter agter jeg ikke at blande mig.

Ved overtrædelse kan jeg måske ikke gøre noget ved det- ”det er bare ærgerligt”, men så er det alene op til mig, at standse udlægningen af flere fotos.

----------------------

Til gengæld må jeg tilføje, at alt indtil nu er forløbet til ”rimelig stor tilfredshed” – De få kendte tilfælde er i reglen løst med et fornuftigt resultat.


 

*)  Fotos, hvor der ikke er anført et fotografnavn, er normalt EVP-fotos.


At alle hjemmesidens fotografier m.v. er gjort tilgængelig på internettet, betyder ikke, at de må kopieres frit. Jeg forventer at den gældende ophavsret bliver respekteret, og at man -i det mindste- spørger først.  Der vil almindeligvis ikke være "problemer" i lån af EVP-fotos m.v. til ikke-kommercielle formål, men --som skrevet-- spørg lige først ! ! !  (Jeg vil da også gerne vide, hvor og til hvad mine fotos evt. bliver brugt.)

 

------

 

26. januar 2010.

 

For en lille måned siden, gjorde venner mig opmærksom på endnu et tilfælde af det, vi tillader os at kalde ”fotopirateri”, brug af andres fotografier el. lign. uden så meget som lige at spørge først, endsige nævne, hvis materiale man har benyttet sig af.

Dette afstedkom en henvendelse til vedkommende med ønske om en smule forklaring og da vedkommende -ligesom en af vore modeljernbaneforhandlere tidligere har gjort det- forsvarede sig med:   (…) ”men i samme åndedrag gøre opmærksom på effekten af at have lagt billeder og tekst i det offentlige rum. Det svarer til at have udgivet dette materiale, og derved giver man også lov til at gøre brug af dette materiale på den måde jeg har gjort det.”

 

Se, se, --ja sådan kan man altså stadig(også) se på det.

Hertil måtte jeg bl. a. svare: (…) ”Du går formentlig ikke ind i et stormagasin og forsyner dig af varerne, uden at betale, blot fordi varerne er stillet frem til almindelig beskuelse.  Bøger og lign. tryksager er også fyldt med fotos. Respekterer du heller ikke ophavsretten dér ???  Jo, --mon ikke.  Hvorfor så ikke også gøre det "på nettet".  Selv om der måske ikke er et juridisk forhold, der er overtrådt, så er der nok et moralsk forhold, som vi normalt -i vore kredse- plejer at respektere.” (…)

Der kom straks et svar: (…) ”Og selvfølgelig tager man ikke bare en vare i et supermarked, men den sammenligning er bare ikke så god her. I et supermarked er varen sat til salg, og på nettet gøres dette via et katalog, også når det gælder billeder. Måden I lægger billederne frem på, svarer til et bibliotek, hvor offentligheden har fri adgang til materialet. Når man så vil citere, eller referere til, et givent materiale skal man ikke spørge om lov, men blot huske gældende regler om fyldestgørende reference, og det har jeg gjort. (Jeg så nu ingen referencer ved de benyttede fotos. – EVP-bem.) Når man, som jeg og alle andre universitetsuddannede, skal arbejde med tekst og billeder, er det alt for stort og krævende et stykke arbejde at skulle spørge alle forfattere om lov til at citere deres værker.” (…)

Jeg mener dog, at ”tilbudene”, bøgerne, på bibliotekernes hylder også kun er tilbud (som forfatterne endda får en vis betaling for) om at låne og læse, men ikke tage kopier af til anden offentlig brug.

 

Det vil blive nemt at lave egne hjemmesider i fremtiden, hvis man blot skal kopiere de billeder, man kan bruge, sætte dem lidt anderledes op og måske supplere med lidt tekst. Færdigt arbejde.

Er det forholdene vi skal arbejde under i fremtiden ???

 

 

erikvapedersen(schnabela)gmail.com

 

 

Jeg må erkende, at jeg finder fremgangsmåden uacceptabel, men er det virkelig forholdene fremefter, kan resultatet meget nemt blive, at så bliver negativerne simpelthen liggende ubenyttede i negativalbummet.

 

----------

 

Eventuelle ønsker om ”lån” af billeder bedes sendt til min ovenstående e-adresse.


 

 

- o 0 o -