Den gamle godsbanegård - "De tre Porte".   --   (1901-1969.)

Det er altid et problem - hvor meget skal/bør man fortælle om andre mennesker, der ikke kan "forsvare sig", og bringe af billeder.  Hvis der ikke bringes noget, går en masse unægtlig tabt.

Jeg vil prøve med lidt gode minder fra den gamle "gård" - både den gamle og den nye "gård" er jo gamle i vore dage.


Det kunne være hyggeligt om andre -stadigt tilstedeværende- medarbejdere ville hjælpe lidt med, med deres oplevelser / erindringer. (e-adressen er anført under "Kontakt".)


Fragtbrevstempling.

På Gb (Godsekspeditionen, den gamle, den såkaldte "De tre Porte") havde vi en handicappet medarbejder (vi kan jo kalde ham Olsen - ramt af alvorlig sygdom i en ung alder), som man gerne ville beholde i tjeneste, selvom det var svært at finde et arbejde, han kunne klare med kun een hånd til rådighed.

"Løsningen" kom med indførelsen af disse maskiner med præg på alle 4 eller 5 ark (efter fragtbrevtypen) via kalkérpapir/carbonpapir. På "mindre" ekspeditioner havde man stempelmaskiner alene til håndkraft. Til større ekspeditioner kunne man købe nogle elektriske maskiner, hvor man stak fragtbrevet ind under "stemplet" i maskinen og trykkede nedad på pladen under fragtbrevet. Herved satte man strøm til en mekanisme, der -med et mindre brag- udløste stempelfunktionen.

Denne maskine kunne een mand betjene med een hånd. BINGO. Den kunne Olsen betjene med sin ene hånd. Olsen fik en stak fragtbreve bragt ind i lokalet ("U"), direkte fra godsindleveringsstederne, og han kunne tage dem med een hånd og trykke ned. BANG. Fragtbrevet var stemplet og Olsen kunne -stadig med den ene hånd- lægge det i en anden bunke, som så blev afhentet og sorteret ud i andre bunker til de forskellige fragtberegnere, efter modtager-landsdel og/eller betalingsform (Sjælland/Fyn/Jylland/privatbaner/betalt fragt/henvist fragt og kontant betaling/fragtkonto).

Her sad han med sin maskine hver dag fra kl. 10 til 18. Det varede ikke længe inden de første røster var inde på det spektakel, der kom fra "maskinen" midt i det store lokale.

Også her var der en løsning. Midt mellem de to store lokaler "I" og "U" (ekspeditionerne for indgået og udgået gods) var der en "mellemgang", der blev benyttet til opbevaring af gamle "C-kuponer" (fragtbrevets sidste papirark - "Bestemmelsesstationens ekspl.").
Denne mellemgang var som "skabt" til en medarbejder med en støjende maskine, så her blev Olsen sat ind i de 8 timer, han var på arbejde (naturligvis med lukkede døre i begge ender af mellemgangen).

Venlige medarbejdere "glemte" ofte at lukke en eller begge døre, så Olsen fik lidt luft ind til sig og alle de op til 5 år gamle C-kuponer. Mindre venligtstemte medarbejdere sørgede for at dør(-ene) straks blev lukket igen.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/gb-06-1.sal_m.tekst...jpg
. . . . . . . . . . . . Her i "Mellemgangen" midt i bygningen sad "Olsen".
.

Dette varede et antal år -jeg husker ikke lige hvormange.

En dag var en delegation fra Generaldirektoratet på besøg for at se Godsbanegården (Godsekspeditionen). Under besøget kom de gennem mellemgangen, hvor Olsen sad med "maskinen" og sine fragtbreve. En fra delegationen udbrød: "Guddd - kan man have mennesker siddende her (i otte timer)". Hertil svarede Olsen. "Engang havde man køer stående her*), men så kom veterinærpolitiet forbi og sagde, at her måtte man sandelig ikke have køer stående. -- Og så blev jeg sat herind ! ! !"*) Udtalelsen kan måske i vore dage lyde mærkelig i vore dage, men skal ses på baggrund af, at man mange steder i det gamle København havde en masse småbryggerier (øl), hvortil man jævnligt købte en kalv, der blev bragt op i en "stald" på første sal, hvor den levede af overskudsprodukterne fra ølproduktionen, indtil den en dag blev slagtet og erstattet af en ny kalv.

 

 

 

Den ny godsbanegård  (1969-2006)

 

Den nye kantine/spisestue, --dagen efter indvielsen.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/445.ii.04.kantinen.gb.dg.efter_indvielse.18.8.1970.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/445.ii.06.kantinen.gb.dg.efter_indvielse.18.8.1970.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/445.iii.01.kantinen.gb.dg.efter_indvielse.18.8.1970.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/445.iii.03.kantinen.gb.dg.efter_indvielse.18.8.1970.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/445.iii.04.kantinen.gb.dg.efter_indvielse.18.8.1970.jpg

Fotos:  18. august 1970.

 

 

 

Bogholderiet, forår 1975.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/gb-bogholderiet.foraar1975-02..jpg

Fru Prebel.   I baggrunden: Martin Jensen (bud), ktf. H. Neergaard og Elna Hansen. Den ^ unge herover husker jeg ikke navnet på.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/gb-bogholderiet.foraar1975-03.jpg

Personer: ?????

 

. . .  og mon ikke dette er i eftermidagspausen, inden det store "ræs" lige efter indleveringens afslutning.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/gb-bogholderiet.foraar1975-04.jpg

Efter hukommelsen:  

Bagest:  ?, ?.

Omkring bordet - fra venstre: Sundbøl, E. Würtz, Rosenberg, ?, ?, ?, ?, Palner, ?.

Alene forrest:  Henrik Neergaard.

 

Øgenavne.

Mange af kollegerne havde -her som andre steder ved DSB- øgenavne, bl. a. fordi der var så mange navnesammenfald. 

Normalt benyttedes fornavne i daglig til- og omtale, men ofte dannedes "øgenavne" af første del af vedkommendes efternavn (Morten, Peder, Simon, Søren m. fl. eller vedkommende tiltaltes med efternavn, men benyttet som et fornavn).

 

Her vil jeg i første omgang kun nævne øgenavnene og de tilhørende navneforkortelser/initialer (de, der kender personerne, kender sikkert også øgenavnene, og for andre er det alligevel bare "sort tale":

"Uldtrøjen" / "Peter uldtrøje":  ETP.

"Mandola":  PJP.

"Sorte Peter: EVP.

"Skrig og skrål":  Walgreen

"Søm og skruer" O.H.K. Sørensen

"Pjevs":  EEP

"Nul-nul":  OOC

"Sølv-Peter":  (ikke EVP :-) )

"Pyromanen":  En ansat, der på en nattevagt, smed et cigar-skod i en papirkurv, og nær havde afbrændt den gamle Gb.

"Benzin-Ras":  Rasmussen - som havde en lille tankstation lige ved siden af (til højre for) gl. Gb. Da DSB skulle bruge jorden til forlængelse af et par læssespor, blev tankstationen jævnet ved jorden, og "Ras" blev ansat som kontorfunktionær.

"Saaby":   (Medarbejder med et almindeligt "sen"-navn, og som stammede fra Saaby på Sjælland.)

 

Øvrige ansatte på Gb(U) som de lige falder ind.

Trafikkontrollører:

K.B. Jensen.

A.F. Nielsen.

Thorvald Jørgensen.

Trafikass./otas.  J.S. Mprtensen.

G. Sørensen,

H.K. Jensen,

I.V. Jacobsen.

I.  Xxxxxx, g. Jacobsen

J.S. Mortensen

E.V. Pedersen

Kontorfunktionærer:  Y. Kilde.

X.  Pfalster.

Laura Jørgensen.

X. Præbel.

X. Birch/k

Henny Christensem, g. Rasmussen.

Elna. Hansen

Inge. v. Linstow

X. Grand

X. Kjærulf

Jens Elgaard Jacobsen

Conny Schewing.

"Skolelæreren"

X Dinesen

Aage Hansen

Carl Xxxxxxx

+ endnu nogle  --  de må følge

 

Gb (I)

Tktl. Holm.

Tktl. Rask. (paller)

"Sølv Peter"

tktl. - "Pyromanen"

Tas/otas: Erling K. Petersen

Ib Hanskov.

Houmann Nielsen

Klein.

Bille.

+ endnu nogle  --  de må følge.

 

Reklamationen.

 

 


Forrige side: Godsekspeditionen.
Næste side: Maskindepot Gb, København.