Seneste fotos.

Juli - September    2020.

 

Os, der hader Facebook / Fodboldfri zone.


Rundt omkring i negativsamlingen / "arkivet" gemmer sig en masse fotos, som hverken passer ind hér eller dér. Nogle er måske led i en større serie fotos, --men en serie som ikke lige er planlagt til udsend- else i nær fremtid. Andre af disse fotos kunne måske have en slags berettigelse/interesse som "Dagens foto(s)", som en kommentar til det ene eller andet, men ellers uden sammenhæng med andet.

Tiden må vise, om det er noget, der falder i seernes smag, eller om der er fotografier nok ???

Nå, --man kan vel bare gøre, som de gør i fjernsynet: 

"Vende bunken", og køre på genudsendelser ! ! ! 

Dagens foto(s) må forventes at stamme fra hele landet.

 

 

Brug af fotos/tegninger.

 

Da jeg modtager flere og flere ønsker om brug af mine fotos, bliver jeg måske nødt til at bringe lidt om mulighederne / ”reglerne” for brug af mine fotos her i ”siden”s hoved:

Der kan IKKE gives / vil IKKE blive givet tilladelse til brug af mine fotos på Facebook eller lignende ”sider” ! ! !  Skulle man alligevel "falde over"  evp-fotos på Facebook eller lignende "sider", er det helt sikkert et udslag af "uhøflig selvtægt".

Jeg finder det ganske utroligt, at nogle ikke kan holde "nallerne" væk fra andres private hjemmesider (uden at spørge først - uden at angive hvem / hvor man har dem fra).  Går de også sådan og "smårapser" i grønthandlerens fortovsudstilling, bare fordi det er muligt, og mens grønthandleren ekspederer en anden kunde og dermed ser den anden vej ? ? ? ! ! !    *) 

Brug på almindelige ”gammeldags hjemmesider” kan kun tillades på egne/private IKKE-kommercielle sider under den forudsætning, at fotografnavn: ”Foto: Erik V. Pedersen” bringes ved det pågældende foto. Link til min aktuelle side er ønskelig, men ikke en forudsætning.  Tilladelsen gælder naturligvis kun EGNE fotos (normalt de fotos, hvor der ikke er nævnt andet fotografnavn).  Ved andre fotos må tilladelse indhentes hos den/de aktuelle fotografer / negativejere.  Spørg, -hvis der er tvivl.

Ved alle ”tryksager” må aftale indhentes i de enkelte tilfælde.  Der vil sjældent være problemer til ikke-kommercielle formål, men må aftales.

 

Ved  kommercielt brug: Kun efter nærmere aftale.

Jeg er opmærksom på Ophavsretsloven og dens tidsmæssige begrænsninger / hhv. tilladelser, men forventer som almindelig ”høflighed”, at denne ophavsret bliver overholdt / opretholdt i hele min levetid. 

Herefter har jeg ikke planer om at blande mig. 

Ved eventuel overtrædelse kan jeg måske ikke gøre noget ved det- ”det er bare ærgerligt”, men så er det alene op til mig, at standse udlægningen af flere fotos ! ! !

Til gengæld må jeg tilføje, at alt (næsten) indtil nu er forløbet til ”rimelig stor tilfredshed” – De få kendte tilfælde er i reglen løst med et fornuftigt resultat.

 ----------------------

 

(Skulle et foto eller to en dag have været vist før ! ! !  --  Beklager, så må det være "Et tilbageblik", som de skriver i TV-programmerne ved genudsendelser   ) 

  

( Prøv og se, ...på evp )
 
 

 

 -

 

 

8. august 2020.

1:87-model af M/F  VENØSUND II.

 

1:87-model af M/F VENØSUND II.   --   Augist 2020.   ^---vv

(Nej, --det er ikke tre havnesiloer, der ses bag færgen, men tre af nutidens dekorationslys til indendørs hyggebelysning.

 

Også Broen nærmer sig sin endelige montering.  Igen skal man have husket ALT, inden man limer/lodder enkeltdelene fast.  Det kan være håbløst, at komme ind bag nogle af delene, for at montere/reparere noget man har glemt.

 

 

Redningsflåder og trapper.   ^---v

Trapper af tyndt emballagekarton, malet een gang med træbeskyttelsesmiddel.  Skal have to gange, men skal ikke se ud som om, de blev nyfremstillede i sidste uge.

Redningsflåderne er fremstillet af en rund fyrværkeripind - filet ned til den -forhpåbentlig- nogenlunde rigtige diameter (efter fotos).  Diverse forstærkninger i enderne og samling rundt om midten, er thepose-garn.

 

 1:87-model af M/F VENØSUND II.   --   Augist 2020.

 

 

 

 

 

26. juli 2020.

M/F HVALPSUND  (2)

Styrehuset, broen, redningsflåder og div. ventilatorer.

M/F HVALPSUND.   --   4. september 2003.   ^---vv

 ^---  Den "åbne side" = bagbord.  /  Styrbord  ---^

M/F HVALPSUND.   --   4. september 2003. 

 

Den "åbne side"  --  Den "lukkede side" ! ! ! ???

For en landkrabbe som mig, kan det vist være vanskeligt at se, hvad der er for og bag, men . . . 

Jeg har ladet mig fortælle, at når disse færger sejler, er stævnen forrest i sejlretningen = "For" og den anden ende dermed = "Agter", men når de ligger stille, skal der også være angivet en "For" og "Agter" (og deraf følger også en "Styrbord" og "Bagbord". 

 

Modelbyggere:   NBNBNBNB:

KUN til illustration af M/F  STENØRE:

Bemærk angivelserne   ^------ "AGTER"  og  "FOR" ------^ ved nederste plantegning.

M/F STENØRE.   --    4. september 2003. 

 

Den eneste tegning med angivelser af dette, jeg indtil videre har set, er ovenstående "Brand- og redningsplan" for færgen M/F STENØRE.  Heraf ses, at STENØRE har de lukkede kahytter i styrbord side, og den åbne side til bagbord.

 

Dette må jeg forvente at være gældende for alle disse nordjyske færger, men gælder vel generelt.  

 

Hvis andre ved bedre, er jeg modtagelig for korrektioner.

 

 

Den "lukkede side" = Styrbord  ---vv:

 

 

  

 

 

 

Den "åbne side" = bagbord:

  

M/F HVALPSUND.   --   4. september 2003. 

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 -

 

 

25. juli 2020.

M/F HVALPSUND  (2)

"Indvendige" fotos  --  den "lukkede" side med diverse lukkede rum/"kahytter".

M/F Hvalpsund.   --   4. september 2003.   ^---vv

 

 

 

 

 

Modelbyggere:

Bemærk færgen HVALPSUND´s ikke så stejle afrundinger af den hvide overdel af skibssidens midterdel, i modsætning til de fleste af de øvrige færgers stejle overgange.   Næsten lige så bred nederst, som den er høj.

 

 

M/F Hvalpsund.  Den "lukkede side" afsluttende med redningskransen.   --   4. september 2003. 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 -

 

 

 

 

23. juli 2020.

M/F HVALPSUND  (2)

"Indvendige" fotos  --  den "abne" side med diverse skabe for redskaber m.v. / afdækninger af ventilationsrør og lign.  Her kan ophænges slanger rengøring /spuling af dæk m.v.  Af og til ses små bænke opsat - alt efter den øjeblikkelige plads (der ofte varierer i årenas løb, alt efter tidens behov.

M/F Hvalpsund.   --   4. september 2003.   ^---vv

 

 

                                                Bemærk den påskruede stige på "skabssiden"  ---^  Den er anderledes i forhold til

                                                                                                                                                                 de andre færger.

 

M/F Hvalpsund.   --   4. september 2003    --   Lige til modeljernbanen.

 

 

 -

 

 

 

 

19. juli 2020.

M/F HVALPSUND  (2)

Ankommer til og afsejler fra Sundsøre og Hvalpsund.

M/F HVALPSUND         4. september 2003.   ^---vv

Sundsøre.   --   4. september 2003.   ^---vv

 

 

 

M/F  HVALPSUND.   --   4. september 2003.   --   Lige til modeljernbanen.

 

 

 -

 

 

18. juli 2020.

M/F HVALPSUND  (2)

Ankommer til og afsejler fra Sundsøre og Hvalpsund.

M/F HVALPSUND  (2)  afsejler fra Hvalpsund.   --   4. september 2003.   ^---vv

 

M/F HVALPSUND  ankommer til Sundsøre.   --   4. september 2003.   ^---vv

 

 . . . afsejler fra Sundsøre.   --   4. september 2003.

 

M/F  HVALPSUND  er nu ombygget til husbåd og ligger i Københavns havn.

 

HUSK   --   HUSK   --   HUSK

at der i øjeblikket er gratis overfart for gående og cyklister til småøerne.

 

Tag gratis med 53 færgeruter fra 1. juli og resten af måneden.

Gratis indenrigsfærger i juli for gående og cyklister.
Tilskud til prisnedsættelse på færger til småøer - samt Fanø, Læsø, Ærø og Samsø - i august og september.
Reduktion af billetpriserne på færgefarten Ystad-Rønne i august og september.

 

Se f. eks. her:

Næssund-overfarten:

 
https://xn--nssundfrgensvenner-oubg.dk/
 
 
Det er foreningen Næssundsfærgens Venner, der driver færgen, der sejler året rundt - i daglig drift   ---   endda i 20-minuttersdrift.
 
 
 

Bogø-Stubbekøbing-overfarten:

 
https://www.bogoe-stubbekoebing.dk/
 
 
 

Ejerskab:  Storstrøms Amt samt Møn og Stubbekøbing kommuner, med amtet som driftsherre. Efter kommunesammenlægningen i 2007 ejes overfarten af Guldborgsund og Vordingborg kommuner, med sidstnævnte som rederi. Ejerkommunerne giver et betydeligt årligt driftstilskud til opretholdelse af ruten.

I 2005 dannedes støtteforeningen Idas Venner, som har til formål at bevare og fremtidssikre færgen og Bogø-Stubbekøbing overfarten. Foreningen reklamerer for overfarten, støtter vedligeholdelsen af færgen og forsøger via en lang række initiativer (PR og information, særsejladser, events, forbedring af havnemiljøerne) at udvikle ’oplevelsesmiljøet’ omkring overfarten.

 
 
Se den omfangsrige sejlplan på ovennævnte hjemmeside.
 
 

 -

 

 

15. juli 2020.

En broncefigur.

 

Jeg "arvede" i sin tid denne figur fra et -nu afdødt- familiemedlem.  Han fik figuren ved nedlæggelsen af et bronce-støberi i Rådmandsgadepå Nørrebro, engang sidst i 1960-erne. *) 
 
Mit familiemedlem var ansat dér som gørtler, og måtte selv give figuren det sidste fimish.  Dengang var det allerede "en gammel sag" - måske skal vi helt ned til tiden før eller kort efter 2. verdenskrig.  Figuren lå på firmaets loft sammen med massevis af andre kunstgenstande, færdige, halvfærdige, gipsafstøbninger, forme og meget andet. Alt skulle bare UD.   Man bar det ikke en gang ned  --  det blev "hældt ud" af vinduerne fra 2-3 sals højde ned til et voldsomt møde med gårdspladsens hårde belægning. 
  
     Nå,  --  togføreren blev reddet. 
 
 
*)   Lauritz Rasmussen, kgl. hof-broncestøber var et dansk bronzestøberi grundlagt i 1854 af Lauritz Rasmussen (1824-1893), derefter overtaget af hans søn, Carl Rasmussen (1863-1936).  Efter flerer ejerskifter lukkede virksomheden i Rådmandsgade 16 i 1967.
 
 

 

Kunst på Ballerup station.

En ukendt kunstner har pyntet det ellers anonyme træværk for enden af perronen, bag fiskehandlerens affaldscontainere, med et blandet udvalg af værker.

Det vides ikke, hvem der står bag udsmykningen, men morsomt er det i hvert fald – og et besøg værd, hvis man alligevel er på de kanter.

Et af billederne, som det hang ud mod sporene mandag d. 6. juli 2020.

 

 

 -

 
 

 

3. juli 2020.

Tre små færger som 1:87-model,  her M/F HANNÆS.

Jeg skal lige erindre om, at denne model er tiltænkt bygget som en model af den noget afpillede M/F HANNÆS jeg "mødte" i Fur havn, hvor den lå og afventede en evt. husbådkøber eller -måske - i værste fald- en ophugger.

M/F  "HANNÆS", Fur.   --   13. september 1998.   ---^  

 

1:87-model M/F HANNÆS.   --   2. juni 2020.  ---^

Modellen skulle gerne ende med at være pænt bygget, men sel gammel og "afpillet" ud, som den ligger her --tømt for alt af værdi og som kan anvendes på de andre færger i "familien"-- afventende en "husbåd-køber".

Resultatet skulle ikke gerne ende som "bare" en dårligt bygget model ! ! !

 . . . og  "status" pr.  3. juli 2020.   ^---v

 

 

 -

 

 

 

Fartplan

Daglig drift fra d. 1. maj 2020

Fra Stubbekøbing

01.05 - 14.05 2020

+ 16.09 - 30.09 2020

Fra Stubbekøbing

15.05 - 15.09 2020

+ 10.10 - 18.10 2020

12.00

12.30

13.30

14.30

15.30

09.00

10.00

11.00

12.00

12.30

13.30

14.30

15.30

16.30

17.30

18.00

Fra Bogø

01.05 - 14.05 2020

+ 16.09 - 30.09 2020

12.15

13.15

14.15

15.15

16.15

Fra Bogø

15.05 - 15.09 2020

+ 10.10 - 18.10 2020

09.15

10.15

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

17.45

18.15


Forrige side: Seneste foto(s) 2020 >>>
Næste side: April - Juni 2020.