Seneste fotos.

Januar - Juni    2021.

 

Os, der hader Facebook / Fodboldfri zone.


Rundt omkring i negativsamlingen / "arkivet" gemmer sig en masse fotos, som hverken passer ind hér eller dér. Nogle er måske led i en større serie fotos, --men en serie som ikke lige er planlagt til udsend- else i nær fremtid. Andre af disse fotos kunne måske have en slags berettigelse/interesse som "Dagens foto(s)", som en kommentar til det ene eller andet, men ellers uden sammenhæng med andet.

Tiden må vise, om det er noget, der falder i seernes smag, eller om der er fotografier nok ???

Nå, --man kan vel bare gøre, som de gør i fjernsynet: 

"Vende bunken", og køre på genudsendelser ! ! ! 

Dagens foto(s) må forventes at stamme fra hele landet.

 

 

Brug af fotos/tegninger.

 

Da jeg modtager flere og flere ønsker om brug af mine fotos, bliver jeg måske nødt til at bringe lidt om mulighederne / ”reglerne” for brug af mine fotos her i ”siden”s hoved:

Der kan IKKE gives / vil IKKE blive givet tilladelse til brug af mine fotos på Facebook eller lignende ”sider” ! ! !  Skulle man alligevel "falde over"  evp-fotos på Facebook eller lignende "sider", er det helt sikkert et udslag af "uhøflig selvtægt".

Jeg finder det ganske utroligt, at nogle ikke kan holde "nallerne" væk fra andres private hjemmesider (uden at spørge først - uden at angive hvem / hvor man har dem fra).  Går de også sådan og "smårapser" i grønthandlerens fortovsudstilling, bare fordi det er muligt, og mens grønthandleren ekspederer en anden kunde og dermed ser den anden vej ? ? ? ! ! !    *) 

Brug på almindelige ”gammeldags hjemmesider” kan kun tillades på egne/private IKKE-kommercielle sider under den forudsætning, at fotografnavn: ”Foto: Erik V. Pedersen” bringes ved det pågældende foto. Link til min aktuelle side er ønskelig, men ikke en forudsætning.  Tilladelsen gælder naturligvis kun EGNE fotos (normalt de fotos, hvor der ikke er nævnt andet fotografnavn).  Ved andre fotos må tilladelse indhentes hos den/de aktuelle fotografer / negativejere.  Spørg, -hvis der er tvivl.

Ved alle ”tryksager” må aftale indhentes i de enkelte tilfælde.  Der vil sjældent være problemer til ikke-kommercielle formål, men må aftales.

 

Ved  kommercielt brug: Kun efter nærmere aftale.

Jeg er opmærksom på Ophavsretsloven og dens tidsmæssige begrænsninger / hhv. tilladelser, men forventer som almindelig ”høflighed”, at denne ophavsret bliver overholdt / opretholdt i hele min levetid. 

Herefter har jeg ikke planer om at blande mig. 

Ved eventuel overtrædelse kan jeg måske ikke gøre noget ved det- ”det er bare ærgerligt”, men så er det alene op til mig, at standse udlægningen af flere fotos ! ! !

Tilgengæld må jeg tilføje, at alt (næsten) indtil nu er forløbet til ”rimelig stor tilfredshed” – De få kendte tilfælde er i reglen løst med et fornuftigt resultat.

 ----------------------

 

(Skulle et foto eller to en dag have været vist før ! ! !  --  Beklager, så må det være "Et tilbageblik", som de skriver i TV-programmerne ved genudsendelser   ) 

  

( Prøv og se, ...på evp )
 

 

 

 -

 

 

1. april 2021.

Egemose Centret.  Ganløse.

 

Egemose Centret er et spejdercenter med tilknyttet Det Danske Spejderkorps.

Egemose Centret ligger ved Ganløse ca. 10 km. fra Farum og ca. 25 km. fra København.  Centret ligger tæt ved skov og ikke langt fra Burresø, som er velegnet til badning.  Hvert år tilbyder Egemose Centret en række lejre for alle aldersgrupper.  Der er også mulighed for at få lavet en lejr specielt, f.eks. til divisionen.

Centerspejderfolket er de eneste faste medlemmer på Egemose Centert, de kaldes også Mosefolket.  Vi er over 100 mosemænd og koner tilknyttet Egemose Centret. Vi laver en del lejre i løbet af året, for alle aldersgrupper.  På vores lejre deltager vi altid sammen med jer på aktiviteterne. Se mere under aktiviteter, for at se nogle af de aktiviteter som vi tilbyder. 

Alle spejderkorps er velkomne til at deltage sammen med os på lejrene.

(Teksten  ^---v  "lånt" fra centerets hjwmmeside:  Egemosecenteret

Egemose Centret.  Ganløse.   --   27. august 1994.   ^---vv

Sigersted lok blev bygget af Jung i 1937.   Byggenummer 7325.
 Sporvidde: 600 mm,  B-koblet dieselmekanisk traktor leveret til Hopp, Berlin, für Habermann & Guckes-Liebold, Berlin.  Type ZL114.  Efterladt i Danmark i 1945.  Solgt ca 1948 til Sigersted Teglværk.  Solgt 1971 Jesper Sørensen.  Solgt 1972 til Det Danske Spejderkorps, Egemosecentret, Ganløse. Ombygget til "damplokomotiv".  Fordmotor på 75 hk.  Egemosecentret 1972-2020.
Link til Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, Jungenthal, Kirchen an der Sieg, Tyskland

Banen er en lille smalsporet bane med en sporvidde på 600 mm.  Banen går næsten fra P-pladsen i den ene ende af grunden og lidt forbi Oak city.  Banen er i dag knapt 400 mtr. lang, men det er vores håb, at den med tiden kan komme helt ned til den anden ende af grunden, hvor efter banen vil nå en længde af næsten 600 meter.

  

Mere eller mindre har banen sin oprindelse i Sigersted teglværk vest for Ringsted. Værket var i drift fra 1898 til 1971, hvor det blev solgt til en autoophugger.

En 600 mm bane til lergraven syd for værket var i drift til lukningen i 1971, hvor det enlige, ovenfor viste, diesellokomotiv (Jung 7325/1937) blev solgt til Egemose Centeret.

 

Læs mere på  Industribaner.dk

Egemose Centret.  Ganløse.   --   27. august 1994.

Som jeg husker det, var vi 6-8 mdlemmer af Modeljernbaneklubben H0, Albertslund, der havde været på en lille jernbaneudflugt.  Et af klubbens medlemmer havde hørt noget om Egemose Centeret, og det blev aftalt, at vi på hjemvejen lige skulle "slå et slav" ind omkring den lille bane.

Formentlig har tiden været knap / sidst på dagen, siden det ikke blev til flere billeder.  Det var også før digitale kameraer, så måske har der ikke været mere film til rådighed ! ! !   Yderligere et foto eller to af broen og eller banestrækningen kunne også have været interessante idag - over 25 år senere.

 

Tak for tilladelse til "lån" af billeder / tekst:

Egemose Centeret:    Egemosecenteret

Tommy Nilsson:   Jernbanen.dk    /    https://www.jernbanen.dk/forum/index.php?mode=thread&id=120383

 Peter Andersen:   Industribaner i Danmark:     Industribaner.dk

 

 -

 

 

11. marts 2021.

Mit (første) Corona-år.

Idag er det netop et år siden, den danske regering / statsminister besluttede at "nedlukke" det danske samfund på grund af den "fremadstormende" Corona-epidemi.

 

Nej,- jeg er ikke ramt af Corona (er i det mindste ikke vidende om det) og har ikke været det, men virkningerne har alligevel været store.  Begrænsninger i massevis, mundbind hvis man går ud  --  i det omfang man overhovedet kan "gå ud".

Kort sagt:  Bliv hjemme og find en "kontaktløs" hobby  --  køb evt. pr. postordre.

Mit Corona-år begyndte -ret beset- ved et tilfælde et par måneder før regeringens nedlukning af landet, idag for et år siden.  Der blev allerede talt meget om det, vi fornemmede vist alle, hvilken vej det gik ! ! !

Af andre årsager var jeg netop påbegyndt byggeri af en 1:87-model (december 2019) af en lille Limfjordsfærge, M/F VENØSUND II (læ/br: 23,77x7,44 m), da nedlukningen blev dikteret.  Modeljernbaneklubben blev lukket, "alle" de små "venneklubber" (faglige - de gamle kolleger) lukkede en efter en  --  alt lukkede.

1:87-model af M/F VENØSUND II  (mit "kælenavn": "Co 1").   ^---v                                                     For   ---^

(Modellen er udført efter bedste evne i det udseende, som jeg har billeder fra (først i 2000´erne), men dog -bevidst- med et tidligere styrehus i træ.)

 

 

Denne første større modelfærge blev til en model (M/F NÆSSUND (2), januar 2020), af en lidt større type (læ/br: 29,1 x 7,7 m).

M/F NÆSSUND.   ("Co 2"  --  også et af årets store, "hotte" emner)   ^---v

(Modellen er udført efter bedste evne i det udseende, som jeg har billeder fra (først i 2000´erne), men dog -bevidst- med et tidligere styrehus i træ.)

 

 

På et tidspunkt, "gik der sport" i det. Når jeg nu var igang, hvorfor så ikke lave nogle af emnerne "på samlebånd" måske med bedre fremstillingsmetoder og dermed bedre resultater som "biprodukt" (Det blev til en tilsvarende type, men af en ophugningstruet færge, M/F HANNÆS. 

M/F HANNÆS.   ("Co 3")   ^---v                                                                                                               For   ---^

Netop denne færge har en meget medtaget, slidt bemaling af færgenavnet på den ene side  --  lige noget at begynde at øve sig på.   Det kan -næsten- kun gå godt  :-) 

Detaille af M/F HANNÆS  --  lidt af dækket med allerede afmonterede dele -der måske kunne genbruges på en af de andre færger.    "Kunsten" er her, at bygge modellen således, at den ser til pas nedslidt / ophugningsmoden ud, uden at det dog nedværdiger det lille rederi, der ellers har holdt den pænt i stand, så længe færgen var i drift  --  men også sådan, at det ikke bare ligner en dårligt udført model.

Om det er lykkedes, må andre bedømme ! ! ! 

 

Coronaen stortrivedes, og jeg holdt mig -stort set- indendøre dag efter dag.

 

En dag i løbet af sommeren var der lige netop spånplade tilbage, stort nok til en bund til en fjerde og sidste model: M/F HVALPSUND (2)  --  juli 2020.

M/F HVALPSUND.   ("Co 4")  ^---v                                                                                                    For  ---^

 

 

Den første model, VENØSUND II ( Co 1  ) kom rimelig hurtigt frem mod færdig-stadiet, mennnn  - et og andet drillede.  Fremstillingsmetoderne blev afprøvet / forbedret på de to næste, men samtidig med yderligere (overskydende) sæt dele til den kommende nr. 4.

 

 

Den "samlede flåde".

Ingen af de fire modeller er udstyret med de moderne elektrisk-betjente halvbomme i stævnene.  Dette skyldes, at det ikke endnu er lykkedes mig at fremstille en passende "spinkel"/"let" udgave, der samtidig ser ordentlig ud.  I nedlukket stand se de nemt for "tunge" ud, og som to oprejste halvbumme er de konstant i vejen / bliver revet af, med fare for også selve færgen.    Foreløbig er de udstyret med et sæt "planker", som man kunne klare sig med førend "Verden" gik af lave.

Når man -i virkeligheden- ser færgerne på afstand, får man let tanken, at de er da helt ens, mennn når man begynder at bygge dem i model, får man hurtigt et helt andet indtryk. 

 

Modellerne nåede -næsten- at blive færdige til et-årsdagen, men mangler dog enkelte mindre, mindre synlige detailler, som snarest skal klares.  

Herefter er der kun een (gange 4) "dobbelt-detaille" tilbage:  "Litreringen" (påmaling af færgernes navne på begge sider ! ! !    Her må sommerens gode, kraftige lys assistere lidt med, som hjælp til de ældre øjne.

 

(For "det skarpe øje":   JA, --der er nogle helt bevidste fejlbygninger på de enkelte færger.  Det er ikke nemt, når der ikke findes (jeg har det ikke) tilstrækkeligt tegnings- / fotomateriale, og kun forskelligt daterede og ret "sene" fotografier i farve.)

 

Lige til den lille modeljernbanehavnen.

 

 

I øvrigt bliver disse fire små færger formentlig også de sidste modelprojekter fra min side  --  alting har en ende, og det blev så her.

Endnu har jeg nogle ufærdige "ruiner", som trænger til en afsluttende, kærlig hånd.  Dette / disse kan måske blive det endelige "punktum" på noget, der begyndte med opsavning af splintrede fastelavnstønde-staver til brug som sveller i størrelse "0"  /  1:45 i 1950.

 

Ja, -- 71 år er lang tid ! ! !

 

 

 -

 

 

 

Sporvejshistorisk Selskab.

BY-trafik

By-trafik nr. 1,   Februar 2021.

Læs den herlige artikel (af Kaj Hansen) om ombygning af de københavnske sporvoggne til kørsel med såkaldt "Fast konduktør" i st. f. de tidligere "vandrende konduktører", herunder -måske mest- om Verdens flotteste sporvogne *), Lunding-vognene, fra 1930.

*)  Efter  EVP´s mening.

 

------------

 

 

10. marts 2021.

Transformatortårne (-stationer)  i slutningen af 1990´erne.

 

Tårnene falder.

 

I 1998 bragte kundebladet Elnyt en mindre række billeder af de (også) dengang nedlægningstruede transformatortårne (-stationer).

Tekst og fotos:  Peter Duun Andersen.

 

 

 

Desværre er der ikke oplyst stedbetegnelser for nedenviste transformatorstationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun dette ene eksemplar er så karakteristisk, at det næsten lader sig stedfæste: Herningegnens Elforsyning.  ---^

 

 

 

"Nummerplade" fra transformatorstation:  

RAH = Ringskøbing Amts Højspændingsanlæg.

 

 

 -

 

 

7. marts 2021.

Transformatortårne (-stationer)  i slutningen af 1990´erne.

 

Himmelarkitektur.

 

I 1996 bragte kundebladet Elnyt en mindre række billeder af de (også) dengang nedlægningstruede transformatortårne (-stationer).

Tekst:  Peter Seeberg  /  Fotos:  Vagn Sohn.

 

    

Vestjylland.                                                                                  Falster.

Desværre er der ikke stednavne ved nogle tårnene, og standard-pladetårnene levner ikke mange mulighedder for at identificere stederne.

 

Als.                                                                                      

 

 

                   

Sted ukendt.                                                                                             Møn.

 

           

Nedlagt tårn på Limfjordsøen Fuur / Fur.                                   Sted ukendt.

 

Ikke alle fotos er desværre så skarpe, som man måske kunne ønske, men de giver dog alligevel et indblik i såvel tårnenes forskellighed / typer, som i de landskaber, hvori de stod og prægede stederne gennem 60-70 år.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 -

 

 

4. marts 2021.

(Stor-) Københavnske reklamegavle  i 1980´erne.

"STJERNE"-gavlreklame.   --   Foto:  John Schøler Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob. Storm Petersen-gavlmaleri.  Værnedamsvej.   --   6. december 2000.

                               (Suppl.) 

 

 

Slut med reklamegavle / gavlreklamer for denne gang  :

Reklame-postkort for en gavlmale-maler (! ! ! ???)

 

 -

 

 

2. marts 2021.

(Stor-) Københavnske reklamegavle  i 1980´erne.

Dahl-Jensens porcelainsfabrik, Husum.   ---  1985.

Dahj-Jensens Porcelainsfabrik,  Frederikssundsvej,  Husum (Brønshøj).   6. juni 1985.   ^---vv

 

J.P. Dahl-Jensen, Jens Peter Dahl-Jensen, 1874-1960, dansk billedhugger.

Dahl-Jensen blev udlært snedker og billedskærer, før han 1894-97 gik på Kunstakademiet. Han er særlig kendt for sine dyrestatuetter i underglasurmalet porcelæn, som han modellerede til Bing & Grøndahl, hvor han var ansat 1897-1917.

I 1925 grundlagde han familievirksomheden Dahl-Jensen Porcelæn i Herlev, der foruden fremstilling af dyrefigurer blev kendt for en række orientalske figurer (1930-58); virksomheden lukkede i 1985.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahj-Jensens Porcelainsfabrik,  Frederikssundsvej,  Husum (Brønshøj).   6. juni 1985. 

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 -

 

 

28. februar 2021.

(Stor-) Københavnske reklamegavle  i 1980´erne.

SADOLIN,    --   11. juli 1985.        ^---vv

Farve- & Lakfabrikken Sadolin & Holmblad,  Holmbladsgade.  København S.

Vejnavnet henviser til Sadolin & Holmblads fabrikker, der tidligere lå i området.

 

Fabrikant Jacob Holmblad grundlagde i 1777 en fabrik i ”Guldhuset” i Sølvgade i København, hvor han fra 1819 fremstillede malingsprodukter.

I 1904 blev produktionen flyttet til Amager, hvor der blev anlagt en fabrik på en grund ved Holmbladsgade, og i 1907 grundlagde Gunnar A. Sadolin en farvefabrik, der fremstillede farver til kunstnere og fra 1909 også trykfarver  I 1912 fusionerede de to virksomheder. De sadolinske virksomheder blev flyttet til Holmbladsgade, hvor fabrikken de følgende årtier blev udvidet flere gange.

Fabriksanlægget var bygget op om en intern gade, der havde en port mod Holmbladsgade. Der var adskillige bygninger, de fleste i beton, hvoraf en del var opført i perioden 1936-1951. Enkelte bygninger op til fem etager.

Efter at de sidste dele af produktionen var flyttet, blev området omkring 2004 omdannet til boliger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lige til modeljernbamem.

 

 

 -

 

 

23. februar 2021.

(Stor-) Københavnske reklamegavle  i 1980´erne.

 

HISTORIEN  OM  MÆLK  /  "Mælkegavlebogen"

fortalt af JENS  SIGSGAARD  /  tegninger af IB  K. OLSEN

Forside.

Bagside.

Udgivet af STORKØBENHAVNS MEJERIER.  1951.   28 sider, h. 176 x b. 190.    Flerfarvetryk.    ---^

 

 -

 

 

22. februar 2021.

(Stor-) Københavnske reklamegavle  i 1980´erne.

 

MÆLK - 

DET  ER  DEJLIGT

Ryesgade 82,  København  Ø.   --   15. april 1985.   ^---vv
Kunstnerens navn er mig desværre ubekendt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Ryesgade 82,  København  Ø.   --   15. april 1985. 

 

 

 -

 

 

20. februar 2021.

(Stor-) Københavnske reklamegavle  i 1980´erne.

Porcelaensfabrikken NORDEN / Bing & Grøndal, Valby Langgade.   --   17. april 1985.   ^---v

 

 

Hafnia Skinken,  Hyltebro,  København N.   --   Juli  1984.

 

Hafnia Skinken,  v. Nordhavn station,  København Ø.   --   Juli  1983.

 

. . . og en enkelt gavl fra 2021.

       Lokal Bolig,  Søborg Hovedgade.   --   23. januar 2021.   ^---v

 

Lige til Modeljernbanen. 

 

 -

 

 

18. februar 2021.

(Stor-) Københavnske reklamegavle  i 1980´erne.

Kløverblad Aluminium. Holmbladsgade, Kbh. S.   --   21. april 1972.   ---^ 
Næstsidste dag for Københavns Sporveje.   

Samme sted  --  11. juli 1985.  Nu uden sporvogne  :-(

 

Pirella dæk.  Noerrebrogade. Kbh. N.   --   6. juni 1985.

 

Java Kaffe.  Frederikssundsvej 148.  Brønshøj.   --   3. juli 1983.   ^---v

 

 

Coke,  Frederikssundsvej 148.  Brønshøj.

 

Lige til Modeljernbanen. 

 

 -

 

 

16. februar 2021.

(Stor-) Københavnske reklamegavle  i 1980´erne.

Flûgger farver.  Gl. Kongevej.   4. juli 1985.   ^---v

 

 

Michelin.  Toftegaardsvej, Valby.   --   5. juli 1985.  ---^

 

Firestone, Lyngby Hovedgade.   --   25. juni 1991.   ---^

 

Forsikringsselskabet Fjerde Sø.   Søborg Hovedgade 6,

Søborg.   --   10. juli 1985.   ---^

 

Lige til Modeljernbanen. 

 

 

 -

 

 

13. februar 2021.

Fyrskib XI,  Gedser rev.   --   2001.

Bygget i 1877-78 af egetræ på skibsværftet F. Sparre i Nysted, og efter tegninger fra fyrskib no: X, tegnet af det Engelske fyrvæsenet Trinity House.

Længde: 35,18 m / Bredde: 5,81 m.
Brutto vægt, fuld udrustet: 264 t.
Dybgang: Stævn: 3,09 m. / dybgang Agter: 3,30 m.

Fyrskib XI var det første skib, der blev udlagt i Nordsøen på position Horns Rev(ca: 40 km. vest for Blåvands Huk)
1890 - 1903 Gedser RevI (vel heraf dets "navn", selvom det også har ligget mange andre steder). I årene 1926 - 1957 lå FS XI på position Drogden, i fyrmagasin som reserve, Store Bælt IV, Knudshoved´s Østre Flak, Ålborg Bugt. Fyrskibet var på et tidspunkt det bedst udrustede fyrskib i Danmark, særlig radioanlægget var af højeste teknisk standart.

Ombygning 1932 og 1962 og tilpasset de nyeste tekniske krav.

Fyrskib XI,  Gedser rev.   --   2001.   "Husbåd" i Frederiksholms Kanal, København.

 

Efter 99 år "på vandet", blev fyrskibet i 1977 sat til salg, købt af private og indretet til boligformål, - i årenes løb med forskellige ejere.

 

Fyrlanternen: 10 m over vandlinie, styrke (15.000 lux). Sigtbar ca: 11 sømil.

Fyrskib XI,  Gedser rev.   --   2001.

 

- o - 

 

M/F  PINEN,   2001.

SALLINGSUND (III) blev bygget på Søren Larsen & Sønners Skibsværft, Nykøbing Mors i 1958.

Længde: 29,07 m / bredde: 7,62 m. / plads til 12 biler.

Var i fart fra 1958 - 1978 mellem Salling og Mors (Pinen og Plagen). Omdøbt til PINEN efter rederiets køb af endnu en (tilsvarende) færge, PLAGEN (1958), begge navngvet efter det tilnavn overfarten efterhånden havdevfået i offentligheden.

1978 solgt til Viborg Amt som reservefærge på amtets Limfjordsoverfarter.

1987 fik PINEN fjernet hele overdelen til dækket og "indmaden" ned til spanterne, med henblik på at blive udstillet som "kunstværk"  ---  "skulptur" også kaldet !

2011 blev resterne af PINEN fjernet fra Bryggen.

M/F  PINEN,  "forvandlet til kunstværk",  Islands Brygge, København.   22. august 2001.   ^---vv


 

"PINEN", som som den stod/hang, med bunden i vejret, på sine støtter i nogle år.

Skammeligt  --  eneste "undskyldning" må være, hvis den har været for misligholdt til, at en ombygning til husbåd var en "umulighed".

Her er PINEN -helt bevidst- vendt med bunden nedad, så man får et bedre indtryk af det enorme, flotte stykke træarbejde en sådan lille "ryg- og genvejsfærge" repræsenterer.

 

 -

 

 

 

9. februar 2021.

DSB-tjenestebolig,  Jyllingevej.  2015.

30. marts 2015.

 

Ved første øjekast kunne man vist godt få tanken om et forhenværende ledvogterhus / ledvogterbolig opført til formålet.

Nærmere "undersøgelse" viser imidlertid, at det drejer sig om en "almindelig", privat villa, opført i 1925 næsten lige på hjørnet af Jyllingevej og Herlufsholms Allé.

 

Villaen blev imidlertis senere, sammen med en nabovilla til højre, købt af DSB, formentlig henblik på anvendelse som tjenestebolig for ledvogterpersonalet ved  overskæringen.  Om dette blev tilfældet vides pt. ikke.  

Omkring slutningen af 1930-erne/begyndelsen af 1940-erne blev strækningen Vanløse-Herlev hævet med henblik på at gøre dens vejoverskæringer niveaufri. Ved denne lejlighed er de to/tre beboelser formentlig blevet overflødige og frasolgt (?) 

Ved en udvidelse af Jyllingevej først i 1950-erne blev villaen til højre formentlig nedrevet, og der blev plads både til vejudvidelsen og en lille "forplads" med cykelstativer.

 

 

Se  evt:  jernbanekilder.dk (Danmarks Jernbanemuseum): 

http://jernbanekilder.dk/catalog/Billedarkiv/r/72784/viewmode=previewview   med fotos fra 1943, før nedrivningen af den nævnte, højre villa.

 

På den modsatte side af Jyllingevej (mod nord), ses en meget tilsvarende villa (opført i 1921 (af DSB ? )), stående meget tæt på broen over Jyllingevej, -ja næsten inde under broen     . 

 Bro og villa i "nærkontakt".

 

Se  evt:  jernbanekilder.dk (Danmarks Jernbanemuseum): 

http://jernbanekilder.dk/catalog/Billedarkiv/r/189083/viewmode=infoview/qsr=*jyllingevej  med fotos fra 1938 af denne villa.

Herudover flere andre fotos fra stationen gennem årene.

 

 

 -

 

 

19. januar 2021.

Mine tre (nu fire) små "corona-færger". M/F HVALPSUND (2)

 

Diverse "småting" trænger sig på.Et lille "nytårs-status over byggeriet af min seneste/sidste "corona-færge", HVALPSUND (2), "Co4" :-).

Byggeriet nærrmer sig langsomt sin afslutning

 

"Djævlen ligger i detaljen", siger man, men sandelig også tidsforbruget.

Man kan gøre sig mange tanker om, hvordan en eller anden detalje skal udføres. -- Selvfølgelig, det er lige til -- sådan skal det gøres. Ja, det er ligetil -- lige til man sidder ved arbejdsbordet og skal omsætte tankerne til 1:87. Alene spidsen af loddekolben giver det første prpblem - der er ikke plads, og får man endelig spidsen "møvet ind"til det rigtige sted, varmer den for meget og smelter noget andte, der allerede er loddet, eller "brænder/smelter" noget ikke-metal af.

Når man (jeg) så tænker på hobbi´ens begyndelse med hhv. en gammel 65w loddekolbe (loddespids = ca. 12 x 6 mm) til de mindre dele, og en 120 W kolbe (loddespids 16 x 10 mm) ! ! !

 

Her er der ved at blive bygget styrehus. Dåseblik, som vanligt, og senere diverse "tagidrustning" af 0,7 mm kobbertråd og emballageplast.

 

Måske er der ikke den store forskel på tidligere fotos af modellen og så disse tre første fotos, --meeen,  mon ikke alligevel der har "sneget sig" nogle flere småting ind.   ^---vv

 

 

 

M/F HVALPSUND, 1:87-model, nu med begyndelsen til styrehus.  ---  15. januar 2021.

 

 -

 

 

18. januar 2021.

Der kom en mail:

 

"Jeg "kom til" at gå en tur på banestyrelsens areal bag mit hus.

Sidste stump af Slagelse-Dalmose banen:
Den gang man elektrificerede Slagelse station, elektrificerede man
af ukendte årsager ikke stykket fra spor 1 til Dalmose-sporet.

Man trak i stedet en køreledning fra hovedsporet/spor 2 et par
hundrede meter ud af Dalmose-sporet, hvor det første morgen-regionaltog
til København normalt overnattede.

I forbindelse med den "hovedoprydning" af Slagelse station der nu
pågår, forlænger man spor 1 (og muligvis 4) ca. 250meter vest for
viadukten over Kalundborgvej.

Derfor er man nu igang med at skifte køreledningsmasterne ud, så
de kan "gabe" over et spor mere.


Fra øst mod vest, uden at træde ud i sporet:
og fra vest mod øst, hvor der ikke ligger noget spor i vejen endnu:

Du er velkommen til at bruge billederne på din site.

Poul-Henning"

 

Tak til Poul-Henning  --  andre gerne at gøre ligeså.

 

 

 -

 

 

 


 
        
 

1. januar 2021.

 

Wieneriske sporvogne   --   IIV   --   2021.

I anledning af DR´s transmission af den årlige nytårskoncert fra Wien, bringes -også i år-  en række fotos fra denne prægtige (sporvogns-)by.  

Det er da bare flot, med alle disse store, hvide, næsten slot-agtige ejendomme, de store alléer med grønne træer og de røde sporvogne.

Skråt overfor Wiens store, flotte Nationale Opera, ligger endestationen / stoppestedet for en gammel lokalbane / nu sporvognslinie.   ^---v

 

Lokalbahn Wien-Baden eller Badner Bahn er en lokalbane i Østrigs hovedstad Wien og omegn og drives af AG der Wiener Lokalbahnen.

Banen (30,4 kilometer) fører fra Wiener Staatsoper til Baden-Josefsplatz. Banen er dobbeltsporet, med undtagelse af strækningen inden for Baden. Elektrificeret, 650 voltjævnstrøm mellem Nationaloperaen og Schedifkaplatz, 750 volt mellem Schedifkaplatz og Inzersdorf samt 850 volt mellem Inzersdorf og Baden. Vogntogene skal således kunne håndtere tre spændinger.

 

 

 

 

Mellem standsningsstederne Wien Schedifkaplatz og Wien Oper samt Baden Viadukt og Baden Leesdorf kører banen som sporvogn i gadearealet.  På den resterende / mellemliggende strækning køres som almindelig jernbane.  

Sporvognsstræknningerne køres ikke signalbetjent (gælder også i tunnelen under Gürtelstraße), mens de øvrige strækninger er fuldt signalstyrede.

Banen råder pt. over 26 højgulvsvogne og 10 lavgulvsvogne.

 

Der er 34 stoppesteder og stationer, hvor stoppestedet på Karlsplatz i Wien kun betjenes i retning mod Wien Oper.

 

 

Wien - Wolfganggasse.

 

 

Et af de 34 stoppesteder:  Wien Wolfganggasse.   --   8. maj 2017.   ^---v

 

 

 

Leesdorf.

 

Wiener Lokalbahn nr. 123,  Leesdorf.   --   8. maj 2017.

 

Wiener Lokalbahn nr. 414,  Leesdorf.   --   8. maj 2017.   ^---v

 

Wiener Lokalbahn nr. ---  Leesdorf.   --   8. maj 2017.

 

 

 

Baden.

Baden Josefplatz.   --   8. maj 2017.   ^---v

 

 

Når enden er god . . .

Når enden er god . . .       Baden Josefplatz.   --   8. maj 2017.   ^---v

 

 

 -

 

 -

 

 -

stedfæste