Seneste fotos.

Januar - . . .  2020.

 

Os, der hader Facebook / Fodboldfri zone.


Rundt omkring i negativsamlingen / "arkivet" gemmer sig en masse fotos, som hverken passer ind hér eller dér. Nogle er måske led i en større serie fotos, --men en serie som ikke lige er planlagt til udsend- else i nær fremtid. Andre af disse fotos kunne måske have en slags berettigelse/interesse som "Dagens foto(s)", som en kommentar til det ene eller andet, men ellers uden sammenhæng med andet.

Tiden må vise, om det er noget, der falder i seernes smag, eller om der er fotografier nok ???

Nå, --man kan vel bare gøre, som de gør i fjernsynet: 

"Vende bunken", og køre på genudsendelser ! ! ! 

Dagens foto(s) må forventes at stamme fra hele landet.

 

 

Brug af fotos/tegninger.

 

Da jeg modtager flere og flere ønsker om brug af mine fotos, bliver jeg måske nødt til at bringe lidt om mulighederne / ”reglerne” for brug af mine fotos her i ”siden”s hoved:

Der kan IKKE gives / vil IKKE blive givet tilladelse til brug af mine fotos på Facebook eller lignende ”sider” ! ! !  Skulle man alligevel "falde over"  evp-fotos på Facebook eller lignende "sider", er det helt sikkert et udslag af "uhøflig selvtægt".

Jeg finder det ganske utroligt, at nogle ikke kan holde "nallerne" væk fra andres private hjemmesider (uden at spørge først - uden at angive hvem / hvor man har dem fra).  Går de også sådan og "smårapser" i grønthandlerens fortovsudstilling, bare fordi det er muligt, og mens grønthandleren ekspederer en anden kunde og dermed ser den anden vej ? ? ? ! ! !    *) 

Brug på almindelige ”gammeldags hjemmesider” kan kun tillades på egne/private IKKE-kommercielle sider under den forudsætning, at fotografnavn: ”Foto: Erik V. Pedersen” bringes ved det pågældende foto. Link til min aktuelle side er ønskelig, men ikke en forudsætning.  Tilladelsen gælder naturligvis kun EGNE fotos (normalt de fotos, hvor der ikke er nævnt andet fotografnavn).  Ved andre fotos må tilladelse indhentes hos den/de aktuelle fotografer / negativejere.  Spørg, -hvis der er tvivl.

Ved alle ”tryksager” må aftale indhentes i de enkelte tilfælde.  Der vil sjældent være problemer til ikke-kommercielle formål, men må aftales.

 

Ved  kommercielt brug: Kun efter nærmere aftale.

Jeg er opmærksom på Ophavsretsloven og dens tidsmæssige begrænsninger / hhv. tilladelser, men forventer som almindelig ”høflighed”, at denne ophavsret bliver overholdt / opretholdt i hele min levetid. 

Herefter har jeg ikke planer om at blande mig. 

Ved eventuel overtrædelse kan jeg måske ikke gøre noget ved det- ”det er bare ærgerligt”, men så er det alene op til mig, at standse udlægningen af flere fotos ! ! !

Til gengæld må jeg tilføje, at alt (næsten) indtil nu er forløbet til ”rimelig stor tilfredshed” – De få kendte tilfælde er i reglen løst med et fornuftigt resultat.

 ----------------------

 

(Skulle et foto eller to en dag have været vist før ! ! !  --  Beklager, så må det være "Et tilbageblik", som de skriver i TV-programmerne ved genudsendelser   ) 

  

( Prøv og se, ...på evp )

 

 

 -

 

.

 

 

16. februar 2020.

Seneste nyt fra "det skarpe hjørne" i Lyngby.   --   2020.

"Det skarpe hjørne" ved banegårdspladsen i Lyngby (der hvor cykelforretningen lå), og hvor Letbanen skal dreje skarpt til venstre, ind under overføringerne for motorvejen og S-banen (eller kommer ud derfra i den modsatte køreretning).   ^---vv

8. februar 2020.   Foto. Jens J.J. Pedersen.

 

 

Indgangen til cykelparkeringen.   --   8. februar 2020.    Foto. Jens J.J. Pedersen.

 

Del af "stationsbygningen".     --   8. februar 2020.   Foto. Jens J.J. Pedersen.

 

Letbanens underføring under S-banen.   --   8. februar 2020.   Foto. Jens J.J. Pedersen.    ^---v

"En" . . . 

 

"To" . . . 

 

"Træ" . . .   

Lyngby station,  Spor 1.   Perronen for tog mod Holte/Hillerød  <---. 
8. februar 2020.   Foto. Jens J.J. Pedersen.

 

 

 -

 

 

13. februar 2020.

M/F NÆSSUND  som model  -  størrelse 1:87 / H0.

M/F NÆSSUND.  1:87-model i størrelse H0.   --   13. februar 2020.

Indvendige sider af de næsten færdige skibssider.  Der mangler endnu "en kasse et eller andet" samt en masse små papiropslag: Ordensregler, vejledninger, lokale køreplaner eller reklamer for dit og dat.

Status over det nuværende stade.  Alt mellem underdel og overdel er dog stadig kun samlet "løst".

I modellens "åbne side" mangler stadig en del småting.  En enkelt "stor" rød kasse "et eller andet", en papirkurd, et par ildslukkere og en masse paporopslag, vejledninger og lokale turistreklamer.

 

Mon ikke, at jeg om en uges tid, er så langt, at færgens underdel kan samles helt og siges at være "færdig" ?   Når dette er tilfældet vil den være lige så langt fremme som min tidligere påbegyndte model af VENØSUND II.   

Herefter er det planen, at de to modeller skal følges ad i fremstillingen, og helst være nogenlunde færdigbuggede inden min lille udestue igen er så (sol-)opvarmet, at jeg kan fortsætte byggeriet af min Nørrebro station, der kræver et lidt større "arbejdsbord".

 

 

 -

 

 

 

Københavns Metro, M 4, Ny Ellebjerg station.   --   2019.

DSB-skilt på S-togsstationen.

 

Ny Ellebjerg Metro-station, set fra DSB-overføringen af Køgebugtbanen og S-togsstationen.   --   5. februar 2020.   ^---vv

Er der nogle, der så -i fjernsynet- de indledende jordarbejder til det store kinesiske Corona-hospital, der i ekspresfart skulle opføres i den kinesiske by Wuhan.    Gravemaskine ved gravemaskine.

Næsten det samme ses her.  På arealet for en metrostation (hullet), kan tælles 5 store maskiner og 1 lille.  Desværre er det "umuligt", at få dem alle til at stikke udlæggerne op af hullet samtidig.

Det grønne plankeværk siger "alt" om, hvem der bygger her !   Langs plankeværket går en midlertidig gang- og cykelsti mellem de øvre og nedre perroner. 

 

 

 

Ny Ellebjerg Metro-station, set fra DSB-overføringen og S-togsstationen.   --   5. februar 2020.

 

 

 -

 

 

 

10. februar 2020.

Flensburg i regn.   --   1963.

Netop på 100-årsdagen for folkeafstemningen i Sønderjylland, om den fremtidige grænse mellem Tyskland og Danmark, modtog jeg nedenstående fotos fra Flensburg (der ikke kom til at blive en del af Danmark  --  så havde Danmark fået endnu en (fjerde) sporvognsby.

 

Krigen i 1864 betød, at Danmark måtte afstå de tidligere hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen (fra 1871 Tyskland). Den nye grænse blev trukket ved Kongeåen.  Efter 1. verdenskrigs afslutning blev det besluttet, at der skulle afholdes folkeafstemninger i grænseegnene om, hvor den dansk-tyske grænse fremover skulle gå. Det resulterede i 1920 i en deling af Slesvig med den grænse, som vi stadig har i dag. 

 

 

Skybrud stopper sporvognslinje 1 i Flensburg.

 

Et sommerminde fra Flensburg sommeren 1963

 

I 1963 var der kun sporvognslinje 1 tilbage i Flensburg. Den blev nedlagt 10 år senere.

Flensburg sommeren 1963.

Bahnhofstrasse set mod nord ved overføringen for sporforbindelsen til havnen.  Et pludseligt skybrud har sat vejen under overføringen under vand og stoppet en linje 1 på vej mod syd mod banegården.  Enkelte bilister klarede sig igennem ved at benytte fortovet.

 

Flensburg sommeren 1963.

Bahnhofstrasse set i sydøstlig retning umiddelbart syd for overføringen for sporforbindelsen til havnen.  Også her har det pludselige skybrud stoppet en linje 1 på vej mod nord fra banegården mod centrum og endestationen ved Ostseebad.  Skybruddet var så voldsomt, at et kloakdæksel, som det ses, er skudt af, og vognstyreren måtte skyndsomt havde bakket sporvognen i sikkerhed for vandmasserne.  Her forsøger enkelte bilister også at klare sig igennem ved at benytte fortovet.

 

(”Zoom” fra det første foto)

 

Med baggrund i dels at Sporvejsmuseet har materiel fra Flenborg, dels at risikoen for sådanne skybrud er stigende, ku' disse billeder måske være lidt sjove.  Jeg kan tilføje at risikoen for fremtidige skybrud tages i betragtning og indgår i planlægningen af letbanen på Ring 3.

 

Tak til Helge Erlandsen.

 

 -

 

 

 

8. februar 2020.

Nørrebro station.    --   2020.

Nørrebro station set mod Hellerup.   --   3. februar  2020.

Nu synes der at begynde at ske noget med installationen af de nye rullende trapper og elevatorer mellem gaden og perronerne på "1. sal".

  

 

 

Nørrebro station, Folmer Bendtsens Plads.   --   3. februar  2020.

Bemærk iøvrigt, at stationen er blevet malet  --  tilsyneladende har stigen ikke været tilstrækkelig lang visse steder !

Nørrebro station, overføringen for Nørrebrogade/Frederikssundsvej, set mod Hellerup.

Alm. vedligehold eller udbedring af hærværksskade ?

3. februar  2020.

 

 

 -

 

 

 

6. februar 2020.

Nørrebro (cykel-)station.    --   2020.

Nørrebro station.   --   3. februar 2020.

Cykler . . . 

cykler . . . 

og atter cykler.

Cykler . . . 

alle vegne !

Nørrebro station.   --   3. februar 2020.

 

 -

 

 

5. februar 2020.

M/F NÆSSUND  som model  -  størrelse 1:87 / H0.

På "siden" seneste fotos for 20. januar 2020 blev det lige nævnt, at jeg var begyndt på endnu en færgemodel, M/F "NÆSSUND", en af en serie lidt større Limfjordsfæeger, bygget på Søren Larsen´s Skibsværft i Nykøbing Mors.

To uger er gået, men lidt er der da sket:

1:87-model af Limfjordsfærgen M/F "NÆSSUND" .   --   5. februar 2020.

 

 

 -

 

 

29. januar 2020.

Fortsatte arbejder ved Lyngby st. i forbindelse med L3 - Letbanens anlæggelse.   --   Januar 2020.

Et par fotos af de fortsatte arbejder (ledningsarbejder) bag højhuset mellem Lehwaldsvej og S-banen, motorvejen og Jernbanepladsen.   --   28. januar 2020.   ^---vv

Fotos:   Jens J.J. Pedersen.

 

Det lyder så "uskyldigt": "Ledningsarbejder", men inden man får set sig om ! ! ! 

 

På Jernbanepladsen kan det konstateres, at der i den tidligere Netto forretning, nu er etableret en ny, erstettende, Jupiter cykelforretning.
Fotos følger snarest.
 

Tak til Jens J.J. Pedersen.

 

 -

 

 

20. januar 2020.

M/F VENØSUND  II  som model  -  størrelse 1:87 / H0.

Endnu et bette nøk.

 VENØSUND II samlet og (næsten) klar til overbygningen.

 

Hvad er nu det !  --  det, der ligger foran VENØSUND II ?

En begyndelse til M/F NÆSSUND, en af den stribe næsten ens / lige store færger, der blev bygget på værftet indenfor en ganske kort årrække.   Hvor VENØSUND II repræsenterer en mindre type, hører Næssund til den større type, og sådan en, bør "man" vel næsten også have !   Netop derfor skal den måske bygges nu, samtidig med "VENØSUND II - 2", så udførelserne (ret forstået) bliver "rimelig ens".

 

 

 -

 

 

 

12. januar 2020.

M/F VENØSUND  II  som model  -  størrelse 1:87 / H0.

M/F  VENØSUND  II atter lidt længere fremme end for 5 dage siden.

Også her er alt kun "stillet op" på dækket til ære for fotografen mens de enkelte smådele tildannes, men dette punkt nærmer sig.  I det tomme rum, næsten lige i midten, mengler endnu et par "udstødningsrør", men de må foreløbig afvente, at overbygningen med styrehuset er opstillet.

Atter er alt genbrugsdele:  Raketpinde i forskellige størrelser, hvid kageæskekarton (tavlen med opslag samt bænkene - dog malet røde), installationsledning (redningskransene) (telefon-)krydstråd (diverse tynde rør) og sytråd (linerne til redningskransene).

. . . og atter må jeg konstatere: Hvis man synes, at de enkelte dele ser "rimeligt godt ud" ved almindelig betragtning, skal man bare tage et foto  --  så kommer man ned på jorden igen !  

 

 -

 

 

7. januar 2020.

M/F VENØSUND  II  som model  -  størrelse 1:87 / H0.

M/F  VENØSUND  II lidt længere fremme end i 2019.   ^---v

Endnu er alt kun "stillet op" på dækket til ære for fotografen mens de enkelte smådele tildannes.

(Nørrebro station -i baggrunden- må afvente lidt bedre vejr og dermed varme i udestuen.)

 

Som nævnt tidligere: Såvidt muligt skal alt helst fremstilles af genbrugsartikler (det blev nu min "stil" allerede i 1950´erne).    Her gælder det -øverst- en kaffe/sukker-rørepind og -nederst- to ispinde.  Det er fortrinsvis den nederste, ældre type jeg "holder af".  Ca. 11 x 1,2 mm.  Ispinden kan tre-deles med en løvsav og er fin til at illudere spanter.

En lille primitiv borelære har sikret, at alle spantehuller sidder i samme afstand fra dækket/fenderkanten.

 

 -

 

 

5 januar 2020.

M3 - Cityringen.


Cityringen, udvikling af linjeføringen 1996-2007

 

Da Cityringen åbnede I september 2019, var der gået 23 år siden det første udkast til ringlinjen så dagens lys i 1996. Og det var 12 år siden linjeføringen blev endeligt fastlagt i Cityringloven i 2007.  1996 var året, hvor den endelige beslutning om anlæg af de første etaper af M1/M2-systemet blev taget med underskrift af kontrakterne med anlægsentreprenøren COMET og togsystemleverandøren Ansaldo STS. Det gav overskud i det daværende Ørestadsselskab til at overveje yderligere udbygning af metrosystemet. Et stort antal varianter blev sammenlignet på bl a passagertal og anlægsudgifter.

 

1996.  Én af de undersøgte metro-varianter.

Strækningen fra København H via Kongens Nytorv til Østerport følger linjeføringen for ”Citybanen”, en tunnel-S-bane vedtaget ved lov i 1967, men opgivet igen i 1977, uden at de egentlige anlægsarbejder nogensinde blev påbegyndt.  Projektet nåede dog at producere solide geotekniske undersøgelser m v, der blev nyttiggjort under det senere metrobyggeri. Linjeføringerne på Østerbro og Vesterbro ligger også tæt op ad nogle af de tidligere planer for tunnel-S-baner.

 

1996. Den bedste af de undersøgte varianter.

Bemærk at linjeføringen fra Vesterbro via City til Østerbro stort set svarer linjeføringen ovenfor.  En ”kvik kanin” i Ørestadsselskabet fik imidlertid idéen til at bøje de to ender sammen til en ringlinje.  Sådan fødtes ”Cityringen”.  At linjen fik det bedste forhold mellem passagertal og anlægsudgifter er en naturlig konsekvens, af at en ringlinje typisk får en høj udnyttelse på hele strækningen, medens en ”pendullinje”, som linjen ovenfor, typisk får en relativ begrænset udnyttelse af de yderste dele af linjen.

1998.  Der blev naturligvis tænkt videre i selskabet, men tankerne var endnu interne.

Omstigningsstationerne København H, Kongens Nytorv, Østerport og Nørrebro forblev fixpunkter i den fortsatte udvikling, medens den femte omstigningsstation har vekslet mellem Frederiksberg og Forum.  Der er også kommet en særlig gren til Valby til.  Bemærk også at København H-Østerport betegnes etape 1a, Østerport-Nørrebro etape 1b og den resterende vestlige del etape 2.  Man forestillede sig ikke, at det ville være muligt at finansiere dette store anlæg på én gang.

Tegningen er lavet af Erling Nederland.

 

1999.  Transportministeriet tog i 1997 initiativ til det såkaldte ”Projekt Basisnet”.

Det blev ledet af ministeriet og daværende HT. Øvrige deltagere var bl a Københavns og Frederiksberg Kommuner, Københavns Amt og Ørestadsselskabet.  Målet var at udstikke retningslinjerne for videreudviklingen af et overordnet kollektivt trafiknet for det centrale København og omegnen inden for Københavns Amts grænser.  Den endelige rapport forelå i 1999.  Efter at have været igennem et omfattende analyseprogram, fremlagde den endelige rapport tre alternative forslag til den videre udbygning: 1) en udbygning alene baseret på ”S-bus med egen infrastruktur”, 2) en udbygning baseret på ”S-bus med egen infrastruktur” og sporvogne, herunder sporvogne i det centrale København og 3) som vist ovenfor en udbygning baseret på ”S-bus med egen infrastruktur”, sporvogne samt metro i det centrale København, sidstnævnte taget fra Ørestadsselskabet forslag ovenfor.  Rapporten indeholder ikke nogen anbefaling af ét af de tre forslag.

 

2004.

I forbindelse med etableringen af HUR, Hovedstadens Udviklingsråd, i 2000 foretog Transportministeriet en gennemgang og bedømmelse af foreliggende trafikprojekter og iværksætter i forlængelse heraf i 2002 udarbejdelsen af en udredning om Cityringen.  Udover staten deltog Københavns og Frederiksberg Kommuner samt HUR i ledelsen af udredningsarbejdet, medens Ørestadsselskabet ydede teknisk bistand. Udredningen omfattede hele Cityringen, men fokus er på en første etape omfattende København H-Østerport, evt. forlænget til Nørrebro. I en screeningsfase afsluttet i 2004 undersøgtes i alt 18 varianter af linjeføringen, se ovenfor. Ved afslutningen af screeningsfasen kunne antallet af alternativer indskrænkes til to, baseret på opgørelser af opland og prognoser for passagertal.

 

2005.

Under den sidste fase af udredningsarbejdet blev der kun arbejdet med de viste to resterende alternativer, altså spørgsmålet om, hvorvidt skæringen med den bestående M1/M2-metrolinje skulle ske ved Forum eller Frederiksberg. Samtidigt blev det ved forhandlinger i andet regi, mellem staten og Københavns og Frederiksberg Kommuner, klart at man ville være i stand til at finansiere anlægget af hele Cityringen uden etapedeling.

2007.  Cityringlovens linjeføring.

Efter udredningsarbejdet blev der ført direkte forhandlinger mellem staten og de to kommuner. De resulterede bl a i at Ørestadsselskabet blev opdelt i Metroselskabet og By&Havn. Fsa linjeføringen stod valget mellem linjeføringen via Forum, der som ønsket af Københavns Kommune gav metrobetjening til Indre Nørrebro og linjeføringen via Frederiksberg, der som ønsket af Frederiksberg Kommune betød en markant forbedring af metrobetjeningen af det centrale Frederiksberg, herunder især, at omstigningsstationen blev placeret i Frederiksbergs bycentrum. Som det fremgår ovenfor imødekom Staten og Københavns Kommune her Frederiksberg Kommune på trods af at passagerprognoserne for linjeføringen via Forum var marginalt bedre end for linjeføringen via Frederiksberg.

 

Tak til Helge Erlandsen.

 

 

 -

 

 

 

3 januar 2020.

Alle ting har en ende  --  også wienske sporvogne . . . 

Wieneriske sporvogne   --   V   --   2008.

WL 4496+1198-49.  Bellaria Gasse / Breite Strasse.  Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4853 + 1356-1.  Burg Ring.  Wien.   --   8. august 2008.

 

WL 1355-5.  Prater Stern. Wien.   --   8. august 2008.

 

WL 1315 + xxxx-31.  Vexstrasse. Wien.   --   8. august 2008.

 

WL 4808-33.  Mathias-Hauer-Platz / Albertgasse. Wien.   --   8. august 2008.

 

WL 4815 + 1319-5.  Mathias-Hauer-Platz. Wien.   --   8. august 2008.

 

 

 -

 

 

2 januar 2020.

Alle ting har en ende  --  også wienske sporvogne . . . 

Wieneriske sporvogne   --   V   --   2008.

WL 681 + 4867-1367. Dr. Karl Renner-Ring / Burgring. Wien.  --   6.august 2008.

 

WL 4037+1437-D.  Julius Tandler-Platz, Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4024 + 1424-D.  Julius Tandler-Platz, Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4024 + 1424-D.  Julius Tandler-Platz, Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4853 + 1356-D.  Dr. Karl Renner Ring v. Parlementet, Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4867 + 1367-1.  Wiener-oper, Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4009 + 1409. Kärntner Ring / Opernring v. Operaen, Wien.   --   7. august 2008.

 

 

 -

 

 

 
 
   

2020

 

 

1 januar 2020.

Alle ting har en ende  --  også wienske sporvogne . . . 

Wieneriske sporvogne   --   V   --   2008.

I anledning af DR´s transmission af den årlige nytårskoncert fra Wien, bringes -også i år-  en række fotos fra denne prægtige (sporvogns-)by.  

Det er da bare flot, med alle disse store, hvide, næsten slot-agtige ejendomme, de store alléer med grønne træer og de røde sporvogne.

´"Retvendt" WL 4783, N. Rasumofsky Gasse / Loevengasse, Wien.   --   6. august 2008.

"Bagvendt"  WL 4783, N. Rasumofsky Gasse / Loevengasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

"Retvendt" WL 4744. N. Rasumofsky Gasse v. Loevengasse, Wien.   --   6. august 2008.

"Bagvendt"  WL 4744-1305. N. Rasumofsky Gasse v. Loevengasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 4783-1340N på broen over Donaukanalen.  Rasumofsky Gasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 4826 + 1303-N på broen over Donaukanalen.  Rasumofsky Gasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 1203-49. Breitegasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 4744 N. Rasumofsky Gasse v. Loevengasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 4783 + 1340.  N. Rasumofsky Gasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 1430-D. Nussdorf, Wien.   --   7.   august 2008.

 

WL 1369-49. Hütteldorfer Strasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 4028 + 1428-D. Nussdorf, Wien.   --   7. august 2008.

 

 

 - 

 

 

. . .  og må jeg så lige minde om, at København også har haft røde sporvogne, to stykker, nr. 803 og 804, fra leveringen i 1960 til ca. 1965.

KS 804  Smallegade X Ndr. Fasanvej / Sdr. Fasanvej.   --   ca.1965.   ^---v

 - - -

 

 

 

   
2020

 

 

5155-DSC08568.M_F_NAESSUND.1-87-model.H0.Februar_2020.jpg