Seneste fotos.

Januar - . . .  2020.

 

Os, der hader Facebook / Fodboldfri zone.


Rundt omkring i negativsamlingen / "arkivet" gemmer sig en masse fotos, som hverken passer ind hér eller dér. Nogle er måske led i en større serie fotos, --men en serie som ikke lige er planlagt til udsend- else i nær fremtid. Andre af disse fotos kunne måske have en slags berettigelse/interesse som "Dagens foto(s)", som en kommentar til det ene eller andet, men ellers uden sammenhæng med andet.

Tiden må vise, om det er noget, der falder i seernes smag, eller om der er fotografier nok ???

Nå, --man kan vel bare gøre, som de gør i fjernsynet: 

"Vende bunken", og køre på genudsendelser ! ! ! 

Dagens foto(s) må forventes at stamme fra hele landet.

 

 

Brug af fotos/tegninger.

 

Da jeg modtager flere og flere ønsker om brug af mine fotos, bliver jeg måske nødt til at bringe lidt om mulighederne / ”reglerne” for brug af mine fotos her i ”siden”s hoved:

Der kan IKKE gives / vil IKKE blive givet tilladelse til brug af mine fotos på Facebook eller lignende ”sider” ! ! !  Skulle man alligevel "falde over"  evp-fotos på Facebook eller lignende "sider", er det helt sikkert et udslag af "uhøflig selvtægt".

Jeg finder det ganske utroligt, at nogle ikke kan holde "nallerne" væk fra andres private hjemmesider (uden at spørge først - uden at angive hvem / hvor man har dem fra).  Går de også sådan og "smårapser" i grønthandlerens fortovsudstilling, bare fordi det er muligt, og mens grønthandleren ekspederer en anden kunde og dermed ser den anden vej ? ? ? ! ! !    *) 

Brug på almindelige ”gammeldags hjemmesider” kan kun tillades på egne/private IKKE-kommercielle sider under den forudsætning, at fotografnavn: ”Foto: Erik V. Pedersen” bringes ved det pågældende foto. Link til min aktuelle side er ønskelig, men ikke en forudsætning.  Tilladelsen gælder naturligvis kun EGNE fotos (normalt de fotos, hvor der ikke er nævnt andet fotografnavn).  Ved andre fotos må tilladelse indhentes hos den/de aktuelle fotografer / negativejere.  Spørg, -hvis der er tvivl.

Ved alle ”tryksager” må aftale indhentes i de enkelte tilfælde.  Der vil sjældent være problemer til ikke-kommercielle formål, men må aftales.

 

Ved  kommercielt brug: Kun efter nærmere aftale.

Jeg er opmærksom på Ophavsretsloven og dens tidsmæssige begrænsninger / hhv. tilladelser, men forventer som almindelig ”høflighed”, at denne ophavsret bliver overholdt / opretholdt i hele min levetid. 

Herefter har jeg ikke planer om at blande mig. 

Ved eventuel overtrædelse kan jeg måske ikke gøre noget ved det- ”det er bare ærgerligt”, men så er det alene op til mig, at standse udlægningen af flere fotos ! ! !

Til gengæld må jeg tilføje, at alt (næsten) indtil nu er forløbet til ”rimelig stor tilfredshed” – De få kendte tilfælde er i reglen løst med et fornuftigt resultat.

 ----------------------

 

(Skulle et foto eller to en dag have været vist før ! ! !  --  Beklager, så må det være "Et tilbageblik", som de skriver i TV-programmerne ved genudsendelser   ) 

  

( Prøv og se, ...på evp )

 

 

 -

 

.

 

 

12. januar 2020.

M/F VENØSUND  II  som model  -  størrelse 1:87 / H0.

M/F  VENØSUND  II atter lidt længere fremme end for 5 dage siden.

Også her er alt kun "stillet op" på dækket til ære for fotografen mens de enkelte smådele tildannes, men dette punkt nærmer sig.  I det tomme rum, næsten lige i midten, mengler endnu et par "udstødningsrør", men de må foreløbig afvente, at overbygningen med styrehuset er opstillet.

Atter er alt genbrugsdele:  Raketpinde i forskellige størrelser, hvid kageæskekarton (tavlen med opslag samt bænkene - dog malet røde), installationsledning (redningskransene) (telefon-)krydstråd (diverse tynde rør) og sytråd (linerne til redningskransene).

. . . og atter må jeg konstatere: Hvis man synes, at de enkelte dele ser "rimeligt godt ud" ved almindelig betragtning, skal man bare tage et foto  --  så kommer man ned på jorden igen !  

 

 -

 

 

7. januar 2020.

M/F VENØSUND  II  som model  -  størrelse 1:87 / H0.

M/F  VENØSUND  II lidt længere fremme end i 2019.   ^---v

Endnu er alt kun "stillet op" på dækket til ære for fotografen mens de enkelte smådele tildannes.

(Nørrebro station -i baggrunden- må afvente lidt bedre vejr og dermed varme i udestuen.)

 

Som nævnt tidligere: Såvidt muligt skal alt helst fremstilles af genbrugsartikler (det blev nu min "stil" allerede i 1950´erne).    Her gælder det -øverst- en kaffe/sukker-rørepind og -nederst- to ispinde.  Det er fortrinsvis den nederste, ældre type jeg "holder af".  Ca. 11 x 1,2 mm.  Ispinden kan tre-deles med en løvsav og er fin til at illudere spanter.

En lille primitiv borelære har sikret, at alle spantehuller sidder i samme afstand fra dækket/fenderkanten.

 

 -

 

 

5 januar 2020.

M3 - Cityringen.


Cityringen, udvikling af linjeføringen 1996-2007

 

Da Cityringen åbnede I september 2019, var der gået 23 år siden det første udkast til ringlinjen så dagens lys i 1996. Og det var 12 år siden linjeføringen blev endeligt fastlagt i Cityringloven i 2007.  1996 var året, hvor den endelige beslutning om anlæg af de første etaper af M1/M2-systemet blev taget med underskrift af kontrakterne med anlægsentreprenøren COMET og togsystemleverandøren Ansaldo STS. Det gav overskud i det daværende Ørestadsselskab til at overveje yderligere udbygning af metrosystemet. Et stort antal varianter blev sammenlignet på bl a passagertal og anlægsudgifter.

 

1996.  Én af de undersøgte metro-varianter.

Strækningen fra København H via Kongens Nytorv til Østerport følger linjeføringen for ”Citybanen”, en tunnel-S-bane vedtaget ved lov i 1967, men opgivet igen i 1977, uden at de egentlige anlægsarbejder nogensinde blev påbegyndt.  Projektet nåede dog at producere solide geotekniske undersøgelser m v, der blev nyttiggjort under det senere metrobyggeri. Linjeføringerne på Østerbro og Vesterbro ligger også tæt op ad nogle af de tidligere planer for tunnel-S-baner.

 

1996. Den bedste af de undersøgte varianter.

Bemærk at linjeføringen fra Vesterbro via City til Østerbro stort set svarer linjeføringen ovenfor.  En ”kvik kanin” i Ørestadsselskabet fik imidlertid idéen til at bøje de to ender sammen til en ringlinje.  Sådan fødtes ”Cityringen”.  At linjen fik det bedste forhold mellem passagertal og anlægsudgifter er en naturlig konsekvens, af at en ringlinje typisk får en høj udnyttelse på hele strækningen, medens en ”pendullinje”, som linjen ovenfor, typisk får en relativ begrænset udnyttelse af de yderste dele af linjen.

1998.  Der blev naturligvis tænkt videre i selskabet, men tankerne var endnu interne.

Omstigningsstationerne København H, Kongens Nytorv, Østerport og Nørrebro forblev fixpunkter i den fortsatte udvikling, medens den femte omstigningsstation har vekslet mellem Frederiksberg og Forum.  Der er også kommet en særlig gren til Valby til.  Bemærk også at København H-Østerport betegnes etape 1a, Østerport-Nørrebro etape 1b og den resterende vestlige del etape 2.  Man forestillede sig ikke, at det ville være muligt at finansiere dette store anlæg på én gang.

Tegningen er lavet af Erling Nederland.

 

1999.  Transportministeriet tog i 1997 initiativ til det såkaldte ”Projekt Basisnet”.

Det blev ledet af ministeriet og daværende HT. Øvrige deltagere var bl a Københavns og Frederiksberg Kommuner, Københavns Amt og Ørestadsselskabet.  Målet var at udstikke retningslinjerne for videreudviklingen af et overordnet kollektivt trafiknet for det centrale København og omegnen inden for Københavns Amts grænser.  Den endelige rapport forelå i 1999.  Efter at have været igennem et omfattende analyseprogram, fremlagde den endelige rapport tre alternative forslag til den videre udbygning: 1) en udbygning alene baseret på ”S-bus med egen infrastruktur”, 2) en udbygning baseret på ”S-bus med egen infrastruktur” og sporvogne, herunder sporvogne i det centrale København og 3) som vist ovenfor en udbygning baseret på ”S-bus med egen infrastruktur”, sporvogne samt metro i det centrale København, sidstnævnte taget fra Ørestadsselskabet forslag ovenfor.  Rapporten indeholder ikke nogen anbefaling af ét af de tre forslag.

 

2004.

I forbindelse med etableringen af HUR, Hovedstadens Udviklingsråd, i 2000 foretog Transportministeriet en gennemgang og bedømmelse af foreliggende trafikprojekter og iværksætter i forlængelse heraf i 2002 udarbejdelsen af en udredning om Cityringen.  Udover staten deltog Københavns og Frederiksberg Kommuner samt HUR i ledelsen af udredningsarbejdet, medens Ørestadsselskabet ydede teknisk bistand. Udredningen omfattede hele Cityringen, men fokus er på en første etape omfattende København H-Østerport, evt. forlænget til Nørrebro. I en screeningsfase afsluttet i 2004 undersøgtes i alt 18 varianter af linjeføringen, se ovenfor. Ved afslutningen af screeningsfasen kunne antallet af alternativer indskrænkes til to, baseret på opgørelser af opland og prognoser for passagertal.

 

2005.

Under den sidste fase af udredningsarbejdet blev der kun arbejdet med de viste to resterende alternativer, altså spørgsmålet om, hvorvidt skæringen med den bestående M1/M2-metrolinje skulle ske ved Forum eller Frederiksberg. Samtidigt blev det ved forhandlinger i andet regi, mellem staten og Københavns og Frederiksberg Kommuner, klart at man ville være i stand til at finansiere anlægget af hele Cityringen uden etapedeling.

2007.  Cityringlovens linjeføring.

Efter udredningsarbejdet blev der ført direkte forhandlinger mellem staten og de to kommuner. De resulterede bl a i at Ørestadsselskabet blev opdelt i Metroselskabet og By&Havn. Fsa linjeføringen stod valget mellem linjeføringen via Forum, der som ønsket af Københavns Kommune gav metrobetjening til Indre Nørrebro og linjeføringen via Frederiksberg, der som ønsket af Frederiksberg Kommune betød en markant forbedring af metrobetjeningen af det centrale Frederiksberg, herunder især, at omstigningsstationen blev placeret i Frederiksbergs bycentrum. Som det fremgår ovenfor imødekom Staten og Københavns Kommune her Frederiksberg Kommune på trods af at passagerprognoserne for linjeføringen via Forum var marginalt bedre end for linjeføringen via Frederiksberg.

 

Tak til Helge Erlandsen.

 

 

 -

 

 

 

3 januar 2020.

Alle ting har en ende  --  også wienske sporvogne . . . 

Wieneriske sporvogne   --   V   --   2008.

WL 4496+1198-49.  Bellaria Gasse / Breite Strasse.  Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4853 + 1356-1.  Burg Ring.  Wien.   --   8. august 2008.

 

WL 1355-5.  Prater Stern. Wien.   --   8. august 2008.

 

WL 1315 + xxxx-31.  Vexstrasse. Wien.   --   8. august 2008.

 

WL 4808-33.  Mathias-Hauer-Platz / Albertgasse. Wien.   --   8. august 2008.

 

WL 4815 + 1319-5.  Mathias-Hauer-Platz. Wien.   --   8. august 2008.

 

 

 -

 

 

2 januar 2020.

Alle ting har en ende  --  også wienske sporvogne . . . 

Wieneriske sporvogne   --   V   --   2008.

WL 681 + 4867-1367. Dr. Karl Renner-Ring / Burgring. Wien.  --   6.august 2008.

 

WL 4037+1437-D.  Julius Tandler-Platz, Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4024 + 1424-D.  Julius Tandler-Platz, Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4024 + 1424-D.  Julius Tandler-Platz, Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4853 + 1356-D.  Dr. Karl Renner Ring v. Parlementet, Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4867 + 1367-1.  Wiener-oper, Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4009 + 1409. Kärntner Ring / Opernring v. Operaen, Wien.   --   7. august 2008.

 

 

 -

 

 

 
 
   

2020

 

 

1 januar 2020.

Alle ting har en ende  --  også wienske sporvogne . . . 

Wieneriske sporvogne   --   V   --   2008.

I anledning af DR´s transmission af den årlige nytårskoncert fra Wien, bringes -også i år-  en række fotos fra denne prægtige (sporvogns-)by.  

Det er da bare flot, med alle disse store, hvide, næsten slot-agtige ejendomme, de store alléer med grønne træer og de røde sporvogne.

´"Retvendt" WL 4783, N. Rasumofsky Gasse / Loevengasse, Wien.   --   6. august 2008.

"Bagvendt"  WL 4783, N. Rasumofsky Gasse / Loevengasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

"Retvendt" WL 4744. N. Rasumofsky Gasse v. Loevengasse, Wien.   --   6. august 2008.

"Bagvendt"  WL 4744-1305. N. Rasumofsky Gasse v. Loevengasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 4783-1340N på broen over Donaukanalen.  Rasumofsky Gasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 4826 + 1303-N på broen over Donaukanalen.  Rasumofsky Gasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 1203-49. Breitegasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 4744 N. Rasumofsky Gasse v. Loevengasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 4783 + 1340.  N. Rasumofsky Gasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 1430-D. Nussdorf, Wien.   --   7.   august 2008.

 

WL 1369-49. Hütteldorfer Strasse, Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 4028 + 1428-D. Nussdorf, Wien.   --   7. august 2008.

 

 

 - 

 

 

. . .  og må jeg så lige minde om, at København også har haft røde sporvogne, to stykker, nr. 803 og 804, fra leveringen i 1960 til ca. 1965.

KS 804  Smallegade X Ndr. Fasanvej / Sdr. Fasanvej.   --   ca.1965.   ^---v

 - - -

 

 

 

   
2020