Os der hader Facebook.

 

Sidste / seneste:

18. juli 2017.

"Farum-sagen" er ikke slut.  

Alle "normalsporede og smalsporede" undersider vedr. Farum og omegn er stadig lukkede, og det vedbliver de at være, indtil jeg bliver accepteret som medlem af Facebook-gruppen "Gamle Farum" (for kontrol).  

Jeg håber stadig, at man på Facebook-siden "Gamle Farum" besinder sig, og at der dermed kan blive tale om genåbning af de lukkede evp-sider med over 500 fotos fra / med tilknytning til Farum og omegn.

 

"Gamle Farum"s administratorer er nu tilskrevet herom (via Facebook), så "bolden" må ligge på deres banehalvdel ! ! !  

Til trods for, at de har været aktive på Facebook senere, er der ikke kommet svar, så jeg må formode, at de ikke har interesse i, at bilægge stridigheden, ---og så må det jo bare fortsætte således.

"Bolden" ligger på "Gamle Farum"s banehalvdel.


-------- 

 

Det er "morsomt": Når jeg hjælper "alle andre" med udlån af fotos, modtager jeg -før eller efter udlånet- de nydeligste mails med f. eks. tak.

Når "Gamle Farum" / deres medlemmer selv "låner" mine fotos, bliver der sagt "tak" med blokering / udelukkelse fra brug af deres side ! ! !

Verden er "godtnok" besynderlig.


 

Gamle Farum.

 

Egentlig skulle denne "side" slet ikke indeholde hverken tekst eller billeder, men på den anden side:  Når jeg nu har taget billederne og -på den anden side- ikke kunne drømme om, at lægge dem på Facebook (Verdens største sladdercentral),
ja, --så må de jo næsten ind her, så de seere, der måske nærmest kommer her af en "fejltagelse" får lidt "valuta for pengene".

 

Skovvængets Allé, v/ Farum sø.

 

(Det ægtepar jeg i dag (25.9.2017) mødte og talte med på stedet, må meget gerne maile til mig - et par spørgsmål.)Farum Sø set mod vest.   --   August 1956.


Geodætisk Institut-kort fra den tid, hvor der var kort til ! ! !

Her er alt tegnet næsten 100% korrekt med en masse angivelser: Navne, forkortelser for mange "betydende"
steder, større bygninger samt figurer illustrerende mange forskellige forhold i landskabet . . .
Farum / FarumSø.  Geodætisk Institut 1967.   Vængehuset ses ved det grønne X.

 
. . . efterfulgt af en serie kort fra div. kortbøger, der nok må siges at være lidt mere "popu-lært" udført. Alle gadenavne m. v. men ofte tegnet lidt mere med hensyn-tagen til de angivel-ser, der også skal være plads til.

Farum-kort.  KRAK.   1959.

Dengang drejede Skovvængets Allé mod nordvest omkring stedet hvor Vængehuset lå, for at løbe ind i Farumgårds Allé . . .

 . . . Det samme ses i de efterfølgende år ! ! !      Farum-kort.  1968.   POLITIKEN.Farum-kort.   KRAK.    1976.    Her er der sket noget ! ! !
Farum Kommune har sikkert vedtaget vedtaget at opstille de viste bomme og samtidig besluttet
at "halvere" Skovvængets Allé samt at kalde den vestligste del "Klaus Nars Sti". Til gengæld har
sætternissen tilsyneladende byttet rundt på det to vejnavne, da Skovvængets Allé vist aldrig har
heddet andet.

Jeg erkender, at jeg ved ikke, om Skovvængets Allé har heddet dette i hele længden i alle årene,
alléen er kun navngivet i den østlige ende (ved banen), men på den anden side er der ikke angivet
et navn i den anden ende.  Dette sker først omkring 1975-76, hvor det endda -tilsyneladende- er 
skrevet forkert.

 
                             Farum-kort.  KRAK.  1992.       Her har man fået bragt orden i vejnavnene.

Stadig i KRAK´s kort 2010, drejer den gamle "Skovvængets Allé" mod Nordvest,
men her under navnet "Klaus Nars Sti . . .  
Farum-kort.  KRAK.  2010.

 . . . men i perioden 2010-2017 sker der noget.   I år 2017 er der pludselig en sti langs søbredden, lige gennem Vængehusets "baghave" ! ! !   I sommeren 2017 har jeg selv gået på denne, nye sti, hvor der ikke syntes at være noget tilbage af hverken "Vængehuset", grund eller bådebro ! ! !

Farum-kort.  KRAK.  2017.

 

"Vængehuset", Skovvængets Alle nr. 22, Farum (der var ikke postnumre dengang).

Et -dengang- ældre, velrenomeret forsikringsselskab,  "Nordisk livs- og ulykkesforsikrings Aktie Selskab, Grønningen 17, havde købt det lille sommerhus på Skovvængets Allé, og udlånte/-lejede det til personalet som personalegode (det ord

var vel dårligt "opfundet" dengang).  Et par fastre var ansat i "Nordisk", og kunne/måtte invitere lidt familie med.

Det kom mine forældre og mig tilgode.

Vængehuset,   Farum.   --   August  1956.   ^---vv


En lille græsbevokset "baghave" med mindre bådehus til robådens vinterophold samt "hjemsted" for "huset"s
kano.    Dertil egen bådebro.


 

Vængehuset.  Farum.   --   1954-55.   ^---vv


 

 

 

 

 

Vængehuset set fra Farum Sø.   --   August 1956.

 

Huskatten.   --   August 1956.

 

"Husegernet".   --   Maj 1957.   ^---vvPå stakittet, til højre for lågen.   --   Maj 1957.


        

Farumgårds Allé.   --   1954-55   ---^   og samme motiv   25. september 2017   ---^.

 

Kildestien til/fra Farum By, en slags "sidevej" til Farumgaards Allé og i forlængelse af daværende(???)
Skovvængets Allé.

August 1956.


Fremme (næsten) for enden af Farumgaards Allé, blev jeg straks klar over, at ovenviste foto viser samme
motiv som de to nedenstående.    Fotograferingen -2017- skete uden det gamle foto at se på / sammenligne
med, men jeg føler mig overbevist om, at var jeg gået ca. 10 m længere bagud og måske lidt til venstre,
--"så havde den siddet lige i skabet".Skovvængets Allé.Navnet Skovvængets Allé dækkede dengang stiens/alléens fulde længde (???), fra Slangerupbanen /
Hareskovbanen, til få meter fra Farumgårds jorder.   I vore dage er den yderste, vestligst del omdøbt
til Claus Nars sti.  (???)

Claus Nars sti set mod øst / Skovvænget Allé /S-banen.   25. september 2017.
Studier af kort og luftfotos viste mig, at det måtte være her til højre --->  indgangen til "Vængehuset" i sin
tid lå  (+/- 10-15 m).

Claus Nars sti set mod vest / Farum Gaard.   Her ville indgangen have været til venstre  <---  
25. september 2017.

Der var "i dag" intet tilbage, der kunne minde om det gamle sommerhus.  Jeg tænkte, at jeg måske -i det
mindste- kunne genfinde stensætningen ca. midt i græsplænen ligge nedbrudt tilbage,  --men nej ! ! !

Skoven ved Vængehuset   --   Maj 1957.   ^---v

Til gengæld føler jeg mig "i dag" overbevist om, at foto herover kunne være skovområdet lige udenfor  "Vængehuset"s indgang (foto set mod nord).


Farumgaard.   --   1954-55.


Svanerede mellem sivene  --  vi kom naturligvis ikke tættere på.   --   Maj 1956.


Farum sø.   --   Maj 1956

Farum Sø set fra datidens KSB/DSB-standsningssted, "FURESØ" trinbræt ved Fiskebæk Hotel.
August 1956.   ^---v


DSB Mo 551 ved Farum Sø´s udløb / Mølleåen, under Hareskovbanen (indtil 1954: Slangerupbanen) ved Fiskebæk.

 

 

En erindring:

Baneforløbet mellem -næsten- Værløse og Farum.

(Senere "studier" har vist, at den røde prik nok -lejlighedsvis- skal flyttes hen til tæt på "F" i "Fiskebæk".)


Netop dette signal kom i barndommen til at gøre et stort indtryk på mig. 

Et par familiemedlemmer lejede gennem nogle år et sommerhus (markeret med rødt)   på den modsatte side af Farum sø, og vi -mine forældre og jeg- blev hvert år inviteret med.

Huset lå på kanten af Farum sø med egen bådbro og både robåd og kano, --lige det næstbedste for en dreng i den alder.  Næstbedste, --for det bedste var, at man kunne se toget på den anden side af søen, både fra græsplænen foran huset, men sandelig også fra den lukkede veranda og -ikke mindst- fra "mit" værelse. 

Især om aftenen var det herligt. Ganske vist kunne man hele gennem døgnet, lyst eller mørkt, se signalets blinken.  60 blink i minuttet (dengang - det behøvede de ikke at lære mig ved min senere ansættelse i "firmaet").

Når det blev mørkt, kunne man dog rigtig se signallyset, og herligt var det, når lyset skiftede fra (på DSB´sk) brandgult til grønt, så vidste man jo, at nu gik der ikke mange minutter førend en Mo-er med styrevogn kom asende op af bakken derovre.

For stigning derovre, det var (og er) der. Ganske langsomt kom Mo-eren frem fra træerne ved Fiskebæk og "gnavede" sig op som en lysende "slange", indtil den oppe ved signalet. Her drejede den mere og mere "ind i landet" for til sidst at forsvinde bag bakken.

Et øjeblik efter gik signallyset atter på brandgult.

  

 

 

På dette sted (Ryetvej) ligger sporet 46,7 m.o.h mod Fiskebækbroens kote ca. 27,0.  Følgelig falder banen 19,7 m på en strækning af ca. 2000 m eller ca. 10 o/oo i gennemsnit.

 

 

 

Man fornemmer den fantastiske udsigt (for en dansker) der var (er) deroppefra og ud over Farum Sø (den hvide flade til venstre. Netop derovre på den modsatte side af søen lå det omtalte sommerhus).  

Ved kørsel denne vej -mod Farum- kom Mo-erens kraftige lysstråle fra øverste frontlanterne tilsvarende lige ind gennem "mit" vindue i det sekund strålen fejede hen over landskabet (vandskabet :-) inden den forsvandt i skoven foran.

 


-------------------
Forsikringsselskabet, "Nordisk livs- og ulykkesforsikrings Aktie Selskab, Grønningen 17, eksisterer ikke længere (opslugt af selskabet "Hafnia" / "Hafnia / Hånd i Hånd"), og i vore dage synes Vængehuset (og nabohusene) at være forsvundet fra Jordens overflade.


 - o - 

 

 

 

 

 

 

Vængehuset ses ved det røde X ved søbredden.  Farum Sø´s udløb / Mølleåen og Mo-vognen = Mo.
Svanereden på den sydlige bred = S omend ved søbredden lidt sydligere.