Sidste / seneste:

 

18. juli 2017.

"Farum-sagen" er ikke slut.  

Alle "normalsporede og smalsporede" undersider vedr. Farum og omegn er stadig lukkede, og det vedbliver de at være, indtil jeg bliver accepteret som medlem af Facebook-gruppen "Gamle Farum" (for kontrol).  

Indtil videre er alle øvrige negativiteter flyttet til evp-siden "Gamle Farum" alene.

Jeg håber stadig, at man på Facebook-siden "Gamle Farum" besinder sig, og der dermed kan blive tale om genåbning af de lukkede evp-sider med over 500 fotos fra / med tilknytning til Farum og omegn.

 

"Gamle Farum"s administratorer er nu tilskrevet herom (via Facebook), så "bolden" må ligge på deres banehalvdel ! ! !  

Til trods for, at de har været aktive på Facebook senere, er der ikke kommet svar, så jeg må formode, at de ikke har interesse i, at bilægge stridigheden, ---og så må det jo bare fortsætte således.

"Bolden" ligger på "Gamle Farum"s banehalvdel.


-------- 

 

Det er "morsomt": Når jeg hjælper "alle andre" med udlån af fotos, modtager jeg -før eller efter udlånet- de nydeligste mails med f. eks. tak.

Når "Gamle Farum" / deres medlemmer selv "låner" mine fotos, bliver der sagt "tak" med blokering / udelukkelse fra brug af deres side ! ! !

Verden er "godtnok" besynderlig.


 

 -

 

13. juli 2017.

Så lykkedes det vist:


Facebook, 13. juli 2017:

"Hej,
  
Tak for at bringe denne sag under vores opmærksomhed. Vi fjernede eller deaktiverede adgang til det indhold, du rapporterede for at overtræde Facebook-erklæringen om rettigheder og ansvar. Vi forstår denne handling for at løse problemet med immaterielle rettigheder."

(...)  --  (Praktiske oplysninger fra Facebook)

"Tak,

The Facebook Team"


(Google-oversat for at undgå "evp-fortolkninger" af svaret.)


.

Der var imidlertid to betingelser:

Dermed skulle (burde) de sidste af mine fotos være slettet fra Facebook-siden "Gamle Farum", men jeg ved det ikke.  Som tidligere beskrevet er jeg blevet udelukket/blokeret af de to administratorer, så jeg ikke kan følge med i, om man så bare lægger nogle andre, "nye" fotos ind i stedet for de slettede.  

Mine "sider" fra Farum-området bliver derfor ikke lukket op endnu.  Der SKAL være fri adgang til Facebook-siden "Gamle Farum" for mig førend jeg "trykker på knappen".

Så Farum-borgere (og andre):  Hvis I ønsker at gense mine over 500 fotos fra området, må I "bearbejde" de to administratorer i retning af en accept.

 

 

 -

 

3. juli 2017.

Sletnings-fristen udløb "i stilhed", og søndagens gennemsyn af Facebook-siden "Gamle Farum" viste, at administratorerne,  Anne-Katrine Pedersen Borgnæs og/eller Anne Dissing, ikke havde rettet sig efter Facebook´s påbud om at slette de aktuelle 7 "misbrugte" fotos ! ! !

Facebook er derfor anmodet om at foretage denne sletning,  men --trist nok-- Facebook "ridder vist heller ikke, den dag de lapper deres cykel"  ! ! !


Så meget mere:

Det synes interessant, at den ene administrator anfører i et indlæg på "Debat-siden", at man blot skal lade de kværulanter selv skrive til de gruppemedlemmer, der har lagt de aktuelle fotos ind på siden "Gamle Farum".

UPS:   Det er den anden administrator (og familie), der ikke har slettet deres "genbrugsfotos", til trods for direkte opfordring via Facebook-meddelelse ! ! !

 

- o - 

 

2. juli 2017.

Så udløb den af mig fastsatte frist for adgang til Facebooksiden "Gamle Farum".  

Utroligt, at to (fælles-)administratorer ikke "kan finde ud af det".  Den ene accepterer tilsyneladende adgang, og den anned udelukker/blokerer. 

I dagens løb finder jeg sikkert ud af, om de sidste fotos er slettet -som ønsket- eller om man også har siddet Facebooks påbud overhørig.

Under alle omstændigheder bliver det til en Facebook-henvendelse ved dagens slutning, med et eller to punkter ! ! !

 

- o - 

 

 

Henvendelse til Facebook gav d. 20. juni 2017 nedenstående svar til mig, men møntet på administratorerne af Facebook-siden "Gamle Farum":

 

Facebook:

"Hej,

Tak for dit svar. På baggrund af de givne oplysninger har vi kontaktet den part, der er ansvarlig for det rapporterede indhold, og advaret den ansvarlige part om, at Facebook er forpligtet til at afslutte konti for brugere, der gentagne gange overtræder tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du vil måske fortsætte med at søge en sådan behandling som du måtte have med den rapporterede part direkte.

Tak,

(Navn)

Intellectual Property Operations
Facebook"

(Google-oversat for at undgå "evp-fortolkninger" af svaret.)

 

Nu må så tiden vise, om administratorerne tager det alvorligt, samt om jeg får adgang til "siden" med mulighed for opfølgning. Dette var og er en forudsætning for genåbning af de lukkede sider samt fjernelse af diverse negative tekster  ( . . . og så var det jo ikke administratorerne, der -af sig selv- fjernede (???) billederne, men først efter krav fra Facebook".

 

Søndag d. 25. juni var der dog stadig intet (næsten intet) sket.  Mindst fem af de aktuelle syv fotos var stadig at finde på Facebook-siden "Gamle Farum".   Om fotofrafierne -efter en venlig påmindelse d. 26.- nu er fjernet, ved jeg ikke - jeg er stadig udelukket / blokeret, og der svares tilsyneladende ikke på henvendelser.


-----------


1. juli 2017.

Henvendelser til den ene administrator besvares ikke og til den anned med denne besked:  

"Denne person er ikke tilgængelig i øjeblikket."

Så er det ikke nemt, at få en samtale igang, -----men søndag afgår endnu en henvendelse til Facebook, da administratorerne tilsyneladende "blæser højt og flot" på den første besked fra Facebook.

 

 -

 
11. juni 2017.

Henvendelse til Facebook om facebook-siden "Gamle Farum" afsendt.Facebook, 12. juni 2017.

 

(Google-oversat, --så der ikke er fortolkninger fra min side i oversættelsen.)

 

"Hej,

Tak for din rapport. Baseret på de oplysninger, du har angivet, vises det, at du rapporterer indhold, som du mener er i strid med din ophavsret. For at kunne behandle din rapport skal vi dog have følgende fra dig:

- Et link (URL) til et autoriseret eksempel på dit ophavsretligt beskyttede arbejde eller en detaljeret beskrivelse af hvert ophavsretligt beskyttet værk, som du hævder, bliver overtrådt

- En forklaring på, hvordan du tror det rapporterede indhold krænker din ophavsret(ter)

Når vi har modtaget disse yderligere oplysninger, kan vi se nærmere på dette spørgsmål.

Tak,

(Navn)
Intellectual Property Operations
Facebook"


Svarmail afsendt straks med de ovenfor viste Facebook-billednumre.

 

 

Facebook,  13. juni 2017:

"Hej,

Tak for dit svar. Vi forstår din bekymring og tager dine rettigheder alvorligt. Vi kan kun evaluere din rapport yderligere, hvis du giver os en særlig meddelelse om individuelle indholdstyper på Facebook, som du mener er i strid med dine rettigheder, f.eks. ved at angive bestemte webadresser (URL'er) eller på anden måde beskrive de steder, hvor sådant indhold er placeret. Vi er ikke i stand til at fjerne indhold uden denne meddelelse.

(Navn)
Intellectual Property Operations
Facebook"


Set med mine naive, brune øjne, havde Facebook taget sagen mere seriøst, hvis de havde brugt fem minutter / fem linier, på at spørge "Gamle Farum"s administratorer,  Anne Dissing og Anne-Katrine Pedersen Borgnæs, om deres / deres "side"s rettigheder til at benytte mine fotos og uddrag fra min hjemmeside uden tilladelse.

Dette er tilskrevet Facebook samme dag, --indtil videre uden svar.      Nå, --de kan jo være ved at spørge ! ! !

Eller er det fordi, --nu kan de ikke længere, "bare" lade yngste kontorelev sende en "standardmeddelelse" med de vanlige afslag og standard-svarsætninger nr. 7, 9 og 13 fra "Lærebogen for kontorelever", ---som de ellers kan/gør.

 

 

19. juni 2017.

Da der indenfor de sidste 6 dage ikke er modtaget nogen form for svar fra Facebook (kvittering for modtagelse / svar), er der i dag rykket for svar. 

Jahhh, --det er jo nemmere, når/hvis, sålænge man bare kan sætte yngste elev til at give et afslag og håbe på, at så giver kværulanten nok op ! ! !

 

 

20. juni 2017.

Enten hjalp rykkeren, eller der var kommet et svar alligevel ??? ! ! !

Facebook.


"Hej,

Tak for dit svar. På baggrund af de givne oplysninger har vi kontaktet den part, der er ansvarlig for det rapporterede indhold, og advaret den ansvarlige part om, at Facebook er forpligtet til at afslutte konti for brugere, der gentagne gange overtræder tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du vil måske fortsætte med at søge en sådan behandling som du måtte have med den rapporterede part direkte.

Tak,

(Navn)

Intellectual Property Operations
Facebook

 

Nu må så tiden vise, om administratorerne tager det alvorligt, samt om jeg får adgang til "siden" med mulighed for opfølgning. Dette var og er en forudsætning for genåbning af de lukkede sider samt fjernelse af diverse negative tekster  ( . . . og så var det jo ikke administratorerne, der -af sig selv- fjernede (???) billederne, men først efter krav fra Facebook".

 

Jeg hører gerne om det som mail - adressen fremgår af det grønne panel  <----  øverst i venstre side ( Kontakt )

 

---

 

Det er trist, at man ofte føler, at man kæmper kampen alene (tak til de få, der har kæmpet med og skrevet tilbage derom). Er der virkelig ikke nogle, der har forsøgt at blive "venner" og komme ind.  Jeg har anmodet om, at man skrev til mig, hvis man blev / bliver afvist.   Er der virkelig ikke flere, der vil forsøge, og bagefter vil skrive til mig derom.

Skal dette, at lave hjemmesider for andre, virkelig bare være et dyrt og tidskrævende fritidsarbejde, som alene skal være til gratis glæde, for de mange, der ikke en gang gider være webmaster behjælpelig med lidt opfølgning.


???????????????????????????????????????? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 

 -  -  -


----------

 

Administratorerne skriver selv på deres Facebook-side (som jeg husker det - jeg er jo udelukket/blokeret), at man ikke bør/ ikke må/ bør undlade at benytte andres fotos uden tilladelse.  

De hævder samtidig, at de -som administratorer- ikke har noget ansvar for det andre lægger op på deres "sider", og de fralægger sig ansvaret ! ! !

Jeg har endnu ikke -i diverse Facebook-betingelser- set noget om dette forhold.  

Er dette Facebook fuldstændig lovløst "land" ???   Er administratorerne ikke at betragte som "ansvarshavende administratorer", eller kan alle og enhver bare "stjæle" fotografier m.v. eller beskylde hinanden for hvad som helst - og administratorerne vasker bare deres hænder, mens de sidder behagelig tilbagelænet på samme hænder ??? ! ! !

 

En underlig "bagvendt" situation.   

Den som har "stjålet" andres materialer er fredet hos Facebook, og kan roligt læne sig tilbage.

Den "krænkede", som har rettighederne, skal bevise og dokumentere.  

 

 

--------------------------------

 

 

Pt. afholdes seerne/læserne (også "Gamle Farum"s egne medlemmer) fra over 500 "omegns-fotos" på mine lukkede sider, fordi administrator / "bestyrelsen" er så stejle i deres holdninger (det er dog "Gamle Farum" og deres medlemmer, der ikke overholder gældende regler).

 

 -

 

 

Henvendelse til Facebook-siden "Gamle Farum".

 

Anne Dissing og Anne-Katrine Pedersen Borgnæs,  administratorer på facebooksiden: "Gamle Farum".

Af to gange har jeg afsendt venneanmodninger til Facebook-siden "Gamle Farum". Begge anmodninger er indtil nu ubesvarede, hvilket jeg nok ikke helt forstår.

Som det fremgår af min facebookprofil, er formålet med "indmeldelsen" udelukkende at holde kontrol med og fjernelsen af de af mine uretmæssigt oplagte fotos.

Det er naturligvis nemmest blot at se bort fra denne henvendelse, men i det lange løb nok også den dårligste idé. 
Så længe mine fotos ikke er fjernet / så længe jeg ikke kan se, om mine fotos er fjernet, vil mine negative omtaler af "Gamle Farum"s billedpolitik forblive stående på mine hj.sider.

Når jeg kan se, at alle mine fotos er væk, vil omtalerne blive fjernet.

Indtil dette er sket, fratager I (også) Jeres egne læsere muligheden for at se tekst og de over 500 fotos med motiver af banens materiel, stationerne fra København L over Farum til Slangerup samt fotos og tekster fra alle områdets tegl- og grusgravsbaner ! ! !

 

Hilsen, 
Erik V. Pedersen, 
www.evp.dk"


Jeg må beklage denne henvendelsesform, men når I totalt udelukker mig, har jeg ikke andre muligheder.


 


I øjeblikket resterer endnu 7 af de fotos m.v., som man har "indsneget ad køkkentrappen" til egen Facebook-side.

11960069_10205934989308503_6170654511137935394_n.jpg
11988258_10207687526966494_2528903985901537880_n.jpg
11995742_10207687515446206_5974426265024269567_n.jpg
12003175_10205934973188100_5403380941184598850_n.jpg
12006355_10207687526806490_253510833243022714_n.jpg
12011289_10207687513046146_2888220281057112869_n.jpg
12144760_10206117910841427_2318591882965364913_n.jpg

 

Herefter 3 direkte kopier af evp-sider:

 

 

 

 

Misbrugt (nm)-foto:

 

 

 

Misbrugte EVP-fotos:

 

 

 . . . og i sidste tilfælde endda i en elendig gengivelse.


Nogen kan eller vil måske fortælle mig, om ovenviste illustrationer stadig er på "siden" eller de er blevet slettet --- som udelukket / blokeret, kan jeg ikke selv se det ! ! !

 

Hertil kommer adskillige fotos optaget af andre fotografer, og som nu lider under samme misbrug.


Johhh --- det er nemt at lave egne, nye hjemmesider og Facebook-grupper i vore dage --- man finder bare nogle andre (læs: andres), lignende, og trykker "Gem som".


 -

 

 

Nu bliver det forhåbentlig en noget nemmere sag, at få Facebook til at slette billederne, når eksakte links foreligger.


 -

 

Siderne om København-Slangerup Banen (KSB) / Hareskovbanen (DSB) samt siderne om Farum-områdets teglværks- og grusgravsbaner (Allerød, Bloustrød, Hammersholt og Farum Sten- og Grusværk) er pt. lukkede pga. et omfattende misbrug af andres materialer, fotos, kort m.v. på et par lokale Facebook-sider i Farum-området.

Her har man i den grad haft "fingrene nede i kagedåsen" ! ! !  Se selv på:


"Gamle Farum": www.facebook.com/groups/gamlefarum Siden er nu (25. april 2017) ændret til en "lukket" side.  Der må åbenbart være noget, der skal holdes skjult for ikke-medlemmer.

Det er næsten lige som strudsen, der blot stikker hovedet i busken, og dermed tror, at den ikke længere kan ses.

Når man "nærlæser" denne facebook-side, synes det som om, at det blot drejer sig om at finde så mange fotos (andres, tilsyneladende) som overhovedet muligt, og "kaste" dem ind på "siden" (uanset andre personers eventuelle rettigheder/forbehold).

Specielt en John ........... har dykket dybt.  Det gik hurtigt, da der blev lavet indlæg eller "opslag" ---- det går noget langsommere nu, hvor de forlanges fjernet.

Et lille uddrag af de nok mindst ca. 30 egne fotos (evp-negativer), der er "lånt" på www.evp.dk kan ses på min "side"  KSB-misbrug - "Gamle Farum".     Hertil kommer adskilligt flere "andres" fotos lånt på både mine og andre tilsvarende jernbanesider ! ! !

Utroligt, at en administrator / webmaster ikke skrider ind. Selv en administrator/webmaster må kunne indse, at så mange gamle fotos ikke bare er taget ud af egne fotoalbums eller fisket op af egne skrivebordsskuffer ! ! !

Et sted anmoder et gruppemedlem (længe førend disse trakasserier) om nærmere oplysninger om billederne, tid, sted og kilder.  Især det sidste svares der klogeligt ikke på.

Utroligt, at der ikke er så meget selvjustits indenfor gruppen, at man gør hinanden opmærksom på, "at sådan gør man ikke" ! ! !


Johhhhh --  på den måde bliver det "godtnok" nemmere og nemmere at lave Facebook-grupper og "egne" hjemmesider  ! ! !

 

Selv som Facebook-medlem kan jeg dog ikke se dette (udelokket / blokeret) ! ! !


--------------------

 

Jeg kan i særdeleshed undre mig over, at flere jernbane- og modeljernbaneentusiaster ses som "medunderskrivere" / "kan lide dette" på disse facebook-sider, hvor der er adskillige fotos, der umuligt kan være kommet "naturligt" ind ! ! ! ! ! ! ! ! !   Ikke sådan at forstå, at de pågældende selv har lagt billederne ind, slet ikke, men de kan næppe undgå at have set, at den facebook-side de liker så flittigt på, bringer "tvivlsomme" fotos.  

Er der virkelig ingen andre af facebook-sidernes seere, der undrer sig over, hvordan man lige pludselig kan fremskaffe så mange gamle og nye fotos.

Ville det ikke være rimeligt / forventeligt, at man lod et venligt ord falde til sine "facebook-venner": Sådan gør man ikke.

 

I øvrigt kan jeg undre mig over, at det ikke er et "lovkrav", at man skal kunne finde mindst een tilgængelig adresse, post- eller e-adresse, til vedkommende sides administrator/webmaster eller lign., uden at man SKAL være medlem på Facebook ! ! !


Nu (25. april 2017) oplyser "Gamle Farum"s webmaster/administrator(stifter), at han ikke længere er indehaver af denne betegnelse, og oplyser at:  "Jeg vil tro at det fremgår af infoteksten på siden".

 

Selv som Facebook-medlem kan jeg dog -som skrevet- ikke se dette ! ! !


 

De lukkede KSB-sider m.m. på evp.dk bliver ikke åbnet igen, førend dette misbrug er bragt til ophør.

 

 

Indtil videre må man nøjes med at se strækningen i form af de ca. 25 fotos, som ovennævnte Facebook-gruppe nåede at "låne" fra evp´s + et par andre webmastre´s hjemmesider.   De kan dog også ses i en noget bedre gengivelse på  KSB-misbrug - "Gamle Farum".   Disse fotos er allerede "lånt" (et ord man ellers ofte staver med "s") og dermed misbrugt.

 

Se også på:   April 2017. 

 

 

 -

 

 


Forrige side: Hareskov - Farum.
Næste side: Amagerbanen - Indledning.