xx. januar 2018.

Enghave gamle stationsbygning bevaret som sommerhus.

Der kom en mail:

"Den gamle Enghave station er genopført i Kikhavn.

Jeg har selv sommerhus i Kikhavn og blev for en del år siden bekendt med stationen. Sidste år blev jeg inviteret ind i huset af ejeren, han viste mig rundt, og det var virkelig sjovt at opleve stemningen igen. Ejeren arbejdede i sin tid ved statsbanerne, og han fik at vide, at stationen skulle rives ned. Han måtte få stationen for selv at nedtage og flytte den væk.

Han købte en grund i Kikhavn og opførte igen stationen. Han viste mig nogle huller i træet udenfor. Disse huller var prøver for at se, om der var råd i træet. Træet var frisk efter så mange år.

Håber, det giver mening.

Venlig hilsen
(navn).

Ps. Jeg selv som barn brugt stationen meget, jeg er født på Vesterbro."


Den gamle stationsbygning blev reddet fra nedrivning i 1984, og flyttet til Kikhavn (ved Hundested), hvor den stadig (2018) er bevaret som sommerhus.

Den gamle Enghave stationsbygning, set fra "banegraven"

 .  

 

 . 

 

"Gadefacaden" mod Sønder Boulevard.

 

 . 

Set i køreretningen mod Valby.

 

Enghave Station var oprindelig station på strækningen København / Valby / Roskilde.

Stationen anlagdes med navnet "Vesterfælledvej" d. 1. december 1911, men skiftede navn til "Enghave" d. 1. oktober 1923.

S-togsdrift på stationen indledtes d. 1. november 1934, da S-banen blev forlænget fra København H til Valby.

Fjerntogsperronerne blev nedlagt 26. maj 1941 i forbindelse med anlæg af det 4. hovedspor mellem Enghave og Valby.

 

I 1985 blev den gamle (oprindelige) stationsbygning afløst af en ny moderne bygning. Denne bygning blev lukket 3. juli 2016, og nedrevet straks efter.

 

2016.

13085-IMG_0761.Enghave.15.6.2016.JPG (800×489)

 

Enghave S-togsstation / Sønder Boulevard.   --   15. juni 2016.   ^---v

( . . . og så skal man huske, at her, lige bag fotografen, kørte i sin tid Københavns (Danmarks) første jernbane (1847 --  og i dette niveau) over Valby og videre til Roeskilde.  Sønder Boulevard er som -måske- bekendt anlagt oven på det gamle København-Roeskilde-tracé.

 

Se evt. mere om nedrivningen af den seneste stationsbygning:

http://evp.dk/index.php?page=evp-sommer

 

 

 

 

 - o -