xx. januar 2018.

Enghave gamle stationsbygning bevaret som sommerhus.

Der kom en mail:

"Den gamle Enghave station er genopført i Kikhavn.

Jeg har selv sommerhus i Kikhavn og blev for en del år siden bekendt med stationen. Sidste år blev jeg inviteret ind i huset af ejeren, han viste mig rundt, og det var virkelig sjovt at opleve stemningen igen. Ejeren arbejdede i sin tid ved statsbanerne, og han fik at vide, at stationen skulle rives ned. Han måtte få stationen for selv at nedtage og flytte den væk.

Han købte en grund i Kikhavn og opførte igen stationen. Han viste mig nogle huller i træet udenfor. Disse huller var prøver for at se, om der var råd i træet. Træet var frisk efter så mange år.

Håber, det giver mening.

Venlig hilsen
(navn).

Ps. Jeg selv som barn brugt stationen meget, jeg er født på Vesterbro."

 

Den gamle stationsbygning blev reddet fra nedrivning i 1984, og flyttet til Kikhavn (ved Hundested), hvor den stadig (2018) er bevaret som sommerhus.

Den gamle Enghave stationsbygning, set fra "banegraven"

 .  

 

 . 

 

"Gadefacaden" mod Sønder Boulevard.

 

 . 

Set i køreretningen mod Valby.

 

Enghave Station var oprindelig station på strækningen København / Valby / Roskilde.

Stationen anlagdes med navnet "Vesterfælledvej" d. 1. december 1911, men skiftede navn til "Enghave" d. 1. oktober 1923.

S-togsdrift på stationen indledtes d. 1. november 1934, da S-banen blev forlænget fra København H til Valby.

Fjerntogsperronerne blev nedlagt 26. maj 1941 i forbindelse med anlæg af det 4. hovedspor mellem Enghave og Valby.

 

I 1985 blev den gamle (oprindelige) stationsbygning afløst af en ny moderne bygning. Denne bygning blev lukket 3. juli 2016, og nedrevet straks efter.

 

2016.

13085-IMG_0761.Enghave.15.6.2016.JPG (800×489)

 

Enghave S-togsstation / Sønder Boulevard.   --   15. juni 2016.   ^---v

( . . . og så skal man huske, at her, lige bag fotografen, kørte i sin tid Københavns (Danmarks) første jernbane (1847 --  og i dette niveau) over Valby og videre til Roeskilde.  Sønder Boulevard er som -måske- bekendt anlagt oven på det gamle København-Roeskilde-tracé.

 

Se evt. mere om nedrivningen af den seneste stationsbygning:

http://evp.dk/index.php?page=evp-sommer

 

 

 

 

 - o - 

 

 

 

Dansk Naturfredning i "midt-1920-erne". Midtsjællandsbanen under anlæg. 

I foreningens årsskrift 1925-26 er man nervøs for vore indsøer´s (og moser´s) skæbne.  Fredningerne langs landets kyster er nu klaret gennem en samling fredninger, --men vore indsøer (og moser) ! ! !

Her kommer Midtsjællandsbanens mosebund åbenbart "op til overfladen" i foreningen.  Selve "sagen" er ikke direkte omtalt, --kun antydet med ovenstående foto og tilhørende korte fototekst, --som derfor er medtaget.

Årsskriftets redaktion skulle lige have vidst, at hele herligheden ville blive nedlagt allerede 10-12 år efter,  men -stort set- stadig være bevaret 100 år efter ! ! !

 

 

Skjoldenæsholmvej/Mortenstrupvej

Skjoldenæsholm-Mortenstrupvej.   ^---v

Skjoldenaesholmvej-Mortenstrupvej.   --   1934.   ^---v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midtsjællandsbanen.  "Parti ved Valsølille".  Udateret postkort.   Arkiv: Torsten Laursen Vig.

Fotografiet er i sin tid taget ca. 1 km syd for Jystrup station ved Valsølille Sø.

 .

 

 

Jystrup station.

 

Jystrup er en landsby, der ligger ca. 10 km nord-øst for Ringsted. 
I den sydlige del af byen, der omkring 1370 blev betegnet som Jurstorp, er de fleste bygninger fra omkring 1900 og nogle årtier frem. Jystrup kirke ligger mod øst i den sydlige del af byen, hvor kirkebygningen markerer sig ved at ligge højt i forhold til det omgivende gadeniveau.

Umiddelbart øst for kirken ligger den, efter branden i 1865, genopførte præstegård, midt i den gamle bygade, hvor flere andre gårde er bevaret. Hvor Jystrup Bygade ender mod øst, ligger et parcelhuskvarter fra 1960´erne imellem de to veje, der grener sig ud fra bygaden.

Syd og øst for Brugsen ligner Jystrup en stationsby. Her er det andelstidens bygninger, der præger byen med den gamle mejeribygning og brugsforening fra 1870eme, forsamlingshus, den gamle skole fra 1828 samt en række håndværkerhuse, læge- og dyrlægeboliger fra 1890erne. Denne bebyggelsesstruktur opløses nord for bygadens udmunding i Skjoldenæsvej. Skjoldenæsvej, der for en stor del blev anlagt ved stationens opførelse i 1925, forbinder den sydlige og den nordlige del. Nordligst i byen ligger skolen omgivet af de tidligere lærerboliger.

På det skrående terræn ved overgangen til den nordlige del af byen ligger, på den gamle savværksgrund, en større andelsboligbebyggelse, tegnet af Tegnestuen Vandkunsten i 1984. Omkring denne bebyggelse er der enfamiliehuse og villaer fra 1940-60eme, opstået ved stationens nedlæggelse i 1936.

 

Læs meget mere på:  http://wiki.ringstedhistorie.dk/index.php/Jystrup  hvorfra ovenstående er "lånt".

 

 

Jystrup station under anlæg.    Foto: "Vor Stand".

 

Jystrup  station med Valsølille Sø i baggunden.   --   Udat. postkort.

 

Jystrup,  perronfacaden ---^  og  vejfacaden ---v   --   11.  juni  1961.

 

 

Jystrup station, -- for en gangs skyld et foto fra driftstiden, --men man skulle jo også være hurtig. -- 1928-36.
Set  i køreretning mod Frederikssund.   --   Foto: Jernbanebladet nr. 8 - august 1961.

Egentlig sørgeligt, at en så fremtidsorienteret jernbane kun holdt til otte års drift ! ! !  

 

Syd f. Jystrup station.   ^---v

 

 

 

 

Vievad bro, syd f. Jystrup station.

Vievad bro nederst i kortudsnittet.

Vievad bro   --   1934.  ---^  og engang mellem 1928-36.  ---vv 

 

Vievad Bro.   --   11. juni 1961.   ^---v

 - - -

 

Valsølille kirke vest f. Valsølille Sø..   --   Udateret postkort.

 

 

 

Krydsning med Hovedvej 1  

Viadukten over hovedvej 1 (København - Korsør), set i retning mod København.   --   Formentlig er en inspektions-kolonne på vej mod Ringsted før banens indvielse.

Foto: Vor Stand.

 

 

Tak til:  Torsten Laursen Vig.

 

 

 

 

VENØSUND.

Færgen er oprindelig bygget til færgefarten til Fur (Fursund) i 1931 på Struer Skibsbyggeri & Maskin- fabrik v. Jens Laursen & Sønner.

"VENØSUND" i havnen på Venø.   --    26. juli  2001.   ^---v

 

Den lille færge "VENØSUND", er formentlig nu (stadig) reservefærge på overfarten, som den var det ved mit besøg i 2001.  Egentlig reservefærge var den alligevel heller ikke, idet den om aftenen -når dagens "myldretid" var overstået- overtog den mindre aftensejlads, indtil det atter blev lyst, og den "store" færge igen tog over.

Under mit besøg i 2001 fortalte overfartens besætning, at indtil Estonia-forliset sejlede de med tre biler på en overfart (og en lille kæde over ombordkørslerne), men efter forliset blev reglerne strammet, så man nu skal have porte/låger og derfor kun knibe to biler indenfor lågerne, pr. overfart  (måske tre Mascot´er 

 

Det hvide aluminiums-styrehus til højre er nybygget (!!!) efter en brand i det gamle i 1979.

"VENØSUND" --  et lille udpluk af detailler.  Juli 2001.   ^---v

 - - - 

 

"VENØSUND". 

Færgens "hovedmål":  152 mm over dækket / 162 mm over konsollerne for klappen.  Største bredde over fender-listerne:  61 mm.

 

 

 

 - - - 

 

 

"VENØSUND"  . . . endnu et foto fra styrehussiden - foran styrehuset, men i modsat synsretning.

Alle fotos:   26. juli  2001. 

 . . 

Det "nye" aluminiumsstyrehus fra 1979.   ^---vv

 

 - - - 

 

  

VENØSUND.  Interiør.   --    26. juli  2001. 

 

 

"VENØSUND" i havnen på Venø.  Billedrækken fortsætter rundt "med uret".

 

 

 

 

 

 

"VENØSUND" i havnen på Venø.   Alle fotos:   26. juli  2001.

 

 

 

 

 

Diverse pullerter med "gedebukkeskæg":

Vore dages pullerter er vendt 180 grader, men ellers er udformningen vel stort set den samme:

 . . . . .  

M/F VENØSUND II.  Venø ved Struer.   --   20. maj 1999. . . . ..M/F NÆSSUND (Thy-Mors[vest]).   --   2. august  2001.

 

 . . . . . . . .  

M/F  SALLINGSUND (Thy-Mors [nord]).  --  2. august  2001.  . . M/F HANNÆS.   --   12. september 1998.

 

Litteratur / kilder:

Hagerup´s illustrerede konversations Leksikon.  1924.

Nationalmuseets arbejdsmark 1997  (dog kun et par fotos samt få linier tekst).

Tidsskriftet SKALK:  Nr 1-1994 og nr. 6-1997.

Se evt. Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelse:  http://www.abc.se/~pa/mar/img/danmark/longhead

 

 

 - o - 

 

Venøsund i model.

 

"VENØSUND". 

Færgens "hovedmål":  152 mm over dækket / 162 mm over konsollerne for klappen.  Største bredde over fender-listerne:  61 mm.

 

Så langt nåede modellen inden den blev "agterudsejlet".   ^---v

 - - - 

Egentlig må denne lille færge da være det "fødte" begynder-projekt Smile  -- kort sagt:

Lige til modeljernbanen.

 

(Byggematerialer indtil nu:  En rest spånplade, et stykke appelsinkasse-krydsfinér ridset som dæksplanker og gående helt ud i siderne som fendere, blok-bagside-karton, ridset som planker og et mindre stykke 1x1 mm træliste, dåseblik udsavet og sammenloddet som styrehus samt nogle små træklodser savet/filet i facon som dæksudstyr. 

Nu skal fantasien i sving - også resten skulle gerne bygges af diverse "skrot", som jeg i sin tid var nødt til at klare sådanne byggerier med.  --  Nu er der "gået sport i det".)

 
 

 

Færgen  "VENØSUND".   --   Model i størrelse 1:87.   ^---v

 
To biler af gangen kan den lille færge bringe til eller fra Venø (ved Struer), men som jeg er orienteret sejler den endnu (i dagens sene timer).
 
 
 

"VENØSUND II"

Venøsund II. Bygget 1956, formentlig i Nykøbing Mors. Til Venø 1975 som FUURØ. 74,68 brt. 32,26 nrt. L 23,77, br. 7,44, d 2,2 m. Maskine: Alpha 150 hk, afløst 1988 af 2 stk Scania, hver 182 hk. 73 pass, 10 personbiler. Besætning 1-2 md.
Andelsselskabet Vestre Færgefart kunne i juli 1975 overdrage et gældfrit rederi med to færger, huse til færgefører og afløser samt havneanlæg til de nye ejere, Struer kommune og Ringkøbing amt."
Kilde:  Nils Bloch: "Peter, Grønært og Bukken-Bruse".

"VENØSUND II".   --   Udateret postkort.
 

"VENØSUND II"
 

"VENØSUND II".   --   Udateret postkort.

 -

 

M/F VENØSUND II.    --   2001.

 

M/F Venøsund II sejlede på overfarten Kleppen-Venø sammen med den noget mindre færge M/F Venøsund (se ovenfor).

Færgen blev bygget i 1956 og indsat på overfarten Branden-Fur under navnet M/F Fuurø.  I 1974 blev den solgt til I/S Venø Færgefart, der driver overfarten til Venø, hvortil den ankom i 1975.  Den måtte dog afvente med ibrugtagningen til 1976. Da var der blevet bygget større færgelejer, der passede til den. Færgen kunne medtage op til 72 passagerer og 8 personbiler.

 

Bygget:
Værft Søren Larsen og Sønners skibsværft, Nykøbing Mors og søsat 1956.
Tekniske data

Længde 23,77 m,  Bredde 7,44 m.  Dybgang 2,20 m.  Tonnage BRT 74,68.
Maskine 2 Scania DS11 dieselmotorer á 182 kW, ilagt 1988.

Passagerer:  72


 
 
 

Frem og tilbage over Venøsund.   --   2001.


M/F  VENØSUND  II afsejler fra Venø.    --   26. juli 2001.   ^---v

 

 

 

M/F  VENØSUND  II.    --   26. juli 2001.   ^---v 

 

 

M/F  VENØSUND  II afsejler fra Venø.    --   26. juli 2001.   
 

 

 

 

Diverse detailler  til brug ved for evt. modelbygning.     --   1999.

 

På næsten alle billederne ses en masse små hvide pletter på dæksplankerne, jo længere ud mod siderne, 
jo flere pletter.   
Det er (desværre) ikke støv på negativerne, men "Maler Klat"s efterladenskaber, da færgen sidst var på værft. 

 

("Desværre"  --  var det støv på negativerne, kunne det fjernes, men det ville være forkert at benytte fotobehandlings-
program her.) 

 

Der er ikke, på disse billeder, taget hensyn til, hvilken havn færgen ligger i.

 

 

"Den ene side"  (set mod nord).

 

     Placeringsskitsen er kun til illustration  --  ikke målfast.

    Pullert /   --------^  "Gedebukkeskæg")   og   Krydsholt *)  ---------^        M/F  VENØSUND  II.  --   1999.   ^---v

   

    *)  Kryds-holt, 

     et.1) † d. s. s. -træ 1. VSO.2) sømandsudtryk to forneden samlede og foroven adskilte jærn- ell. træstykker, som er

     fastboltet til skibet og tjener til at fastgøre tov olgn. paa, som klampe olgn. Moth.K306.  SøLex.(1808).

     KuskJens. Søm.11.75.3) se Krøsholt.     (Kilde: Ordnet)

     Se evt. nærmere om disse på "siden":   Småfærger ("Ø- og genvejsfærger")

  

 

 

 

 

 

 

 

M/F  VENOSUND II.   --   1999.   ^---vv

 

 

10 

 

11 

 

Lige til modeljernbanen.

 -

 

 

Den anden side (nordsiden).

       Placeringsskitsen er kun til illustration  --  ikke målfast.

 

21 

 

22    23 

        M/F  VENOSUND II.   --   1999.   ^---v

24       

 

25 

M/F  VENØSUND.   --   1999.   ^^---vv

26 

M/F  VENØSUND  II.  --   1999    ^^---vv

27 

 

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 
 

BLIV  MEDLEM  AF  VENØSUND II´s  STØTTEFORENING.


 
 
 

 

 - 

 

VENØSUND II  som husbåd.

 
 
 


 -  -