Os der hader Facebook.

  

 

Seneste fotos.

December  2017.

Madopskrift-fri zone 


Rundt omkring i negativsamlingen / "arkivet" gemmer sig en masse fotos, som hverken passer ind hér eller dér. Nogle er måske led i en større serie fotos, --men en serie som ikke lige er planlagt til udsend- else i nær fremtid. Andre af disse fotos kunne måske have en slags berettigelse/interesse som "Dagens foto(s)", som en kommentar til det ene eller andet, men ellers uden sammenhæng med andet.

Tiden må vise, om det er noget, der falder i seernes smag, eller om der er fotografier nok ???

Nå, --man kan vel bare gøre, som de gør i fjernsynet: 

"Vende bunken", og køre på genudsendelser ! ! ! 

 Dagens foto(s) må forventes at stamme fra hele landet.

 

 

Brug af fotos/tegninger.

 

Da jeg modtager flere og flere ønsker om brug af mine fotos, bliver jeg måske nødt til at bringe lidt om mulighederne / ”reglerne” for brug af mine fotos her i ”siden”s hoved:

Der kan IKKE gives / vil IKKE blive givet tilladelse til brug af mine fotos på Facebook eller lignende ”sider” ! ! !  Skulle man alligevel "falde over"  evp-fotos på Facebook eller lignende "sider", er det helt sikkert et udslag af "uhøflig selvtægt".

Jeg finder det ganske utroligt, at nogle ikke kan holde "nallerne" væk fra andres private hjemmesider (uden at spørge først - uden at angive hvem / hvor man har dem fra).  Går de også sådan og "smårapser" i grønthandlerens fortovsudstilling, bare fordi det er muligt, og mens grønthandleren ekspederer en anden kunde og dermed ser den anden vej ? ? ? ! ! !    *) 

Brug på almindelige ”gammeldags hjemmesider” kan kun tillades på egne/private IKKE-kommercielle sider under den forudsætning, at fotografnavn: ”Foto: Erik V. Pedersen” bringes ved det pågældende foto. Link til min aktuelle side er ønskelig, men ikke en forudsætning.  Tilladelsen gælder naturligvis kun EGNE fotos (normalt de fotos, hvor der ikke er nævnt andet fotografnavn).  Ved andre fotos må tilladelse indhentes hos den/de aktuelle fotografer / negativejere.  Spørg, -hvis der er tvivl.

Ved alle ”tryksager” må aftale indhentes i de enkelte tilfælde.  Der vil sjældent være problemer til ikke-kommercielle formål, men må aftales.

 

Ved  kommercielt brug: Kun efter nærmere aftale.

Jeg er opmærksom på Ophavsretsloven og dens tidsmæssige begrænsninger / hhv. tilladelser, men forventer som almindelig ”høflighed”, at denne ophavsret bliver overholdt / opretholdt i hele min levetid. 

Herefter har jeg ikke planer om at blande mig. 

Ved eventuel overtrædelse kan jeg måske ikke gøre noget ved det- ”det er bare ærgerligt”, men så er det alene op til mig, at standse udlægningen af flere fotos ! ! !


----------------------


Til gengæld må jeg tilføje, at alt indtil nu er forløbet til ”rimelig stor tilfredshed” – De få kendte tilfælde er i reglen løst med et fornuftigt resultat.

 

 

(Skulle et foto eller to en dag have været vist før ! ! !  --  Beklager, så må det være "Et tilbageblik", som de skriver i TV-programmerne ved genudsendelser   ) 

  

( Prøv og se, ...på evp )

 

- - o 0 o - - 

 


  Husk:

 

Vil man ha´ en hjemmeside i morgen,

så brug den i dag.


- - o 0 o - - 

 

Man kan lige så godt glæde sig over billederne her -- de bliver vist alligevel ! ! !

. . . og en dag er det måske for sent.

 

 - 
 

14. december 2017.


13. december 2017.

Sofia, Bulgarien.

Rundt i byen.

Nr. 659 - 686.  Bygget 1990-1991.  Schindler type Be 4/6 S.  Overtaget fra BVB, Basel (samme numre).

Nr. 662,  Cathedral Church Sveta Nedelya, Sofia.   --   Oktober 2017.

 

Nr. 665, Sadebna Palata  (Retsbygningen),  Sofia.   --   Oktober 2017.   ^---v

 

 

Nr. 670,  v/ Sadebna Palata  (Retsbygningen)Sofia.   --   Oktober 2017.


Nr. 682, Linie 8´s endestation, Lyulin, Sofia.   --   Oktober 2017.   ^---vv


Nr. 682, v/ stoppestedet for metrostationen Lyulin, Sofia.   --   Oktober 2017.

12. december 2017.

Sofia, Bulgarien.

Rundt om nr. 674.

Nr. 659 - 686.  Bygget 1990-1991.  Schindler type Be 4/6 S.  Overtaget fra BVB, Basel (samme numre).

Vor (SHS) "særtogs-vogntog" ved dagens anden særkørsel rundt i Sofia (25. november 2017).

 


Nr. 674.  Sofia.  Oktober 2017.   ^---vv
Nr. 674.  Sofia.  Oktober 2017.  

11. december 2017.

Sporlægning.

Sofia, Bulgarien.

Apropos Den danske Ambassade:  Lige udenfor deres vinduer, var der et større sporarbejde igang med lægning et stykke nyt spor (normalspor / 1435 mm), et arbejde, som skulle være færdigt til kørsel 4 dage senere ! ! !

Indledende arbejder . . . 

Opspænding / finjustering af sporet ! ! ! . . .    ^---v


Klar til støbning --under skinnerne ! ! !   ^---v

Slutningen af gårsdagens arbejde ! ! !   ^---v


- - - 


Vi nåede lige at høre i vor "øresnegl", at de nåede at blive færdige til tiden.
10. december 2017- 2.

Den danske Ambassade.

Sofia, Bulgarien.

 

En overraskelse.

En dag i sommeren 2017 modtog den danske ambassade i Sofia, Bulgarien, en henvendelse fra borgmesteren i Sofia. 

Man agtede at afholde et større cykelløb, motions- og komme-hinanden-ved-cykelløb, og håbede at nogle ansatte 
fra ambassaden også ville deltage.   Svaret var positivt.  I forbindelse med arrangementet, fortalte borgmesteren 
til ambassadøren, at byen i løbet af efteråret ville få besøg af et antal sporvognsinteresserede fra Danmark.  
Dem kunne ambassadøren godt tænke sig at hilse på, så en invitation blev afsendt til Sporvejshistorisk Selskab:  
Om vi ville komme og besøge ambassaden en dag under besøget.

Skiltet over indgangsdøren:  Den danske ambassade, Sofia, Bulgarien.  Oktober 2017.

 

1497-DSC06817.Den danske ambassade, Sofia,Bulgarien.Oktober 2017.jpg (383×575)Således gik det til, at vi, 40 danske sporvognsinteresserede, den 26. oktober besøgte ambassaden til kaffe/brød og et glas vin til lidt snak bagefter.  


I en hyggelig, munter atmosfære, fortalte ambassadøren om landet Bulgarien, om byen Sofia, og om vore respektive lande samt forholdet mellem dem,  men ikke meget om sporvogne, som ikke lige var hans "område".


Inden "vi fik set os om", var der gået to interessante timer. 

 

 

 

 

 

 

 

Ambassadøren (navn - hvis ønskes) holder velkomsttalen . . . 


. . . og Sporvejshistorisk Selskab / Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm´s formand, Mikael Lund, holder svartalen 
i en lige så munter tone,  --- og inden vi fik set os om, var der gået et par interessante timer.


Selv var jeg meget glad for invitationen. 

I drengeårene København, cyklede jeg ofte forbi et par ambassader / konsulater fra -vist- et par mellemamerikanske lande (med tilsvarende fine skilte over døren). Jeg tænkte 
ofte på det liv, der sikkert rørte sig inde bag murene (havde 
set noget i en amerikansk film), og fik stor lyst til en dag 
selv at se / opleve det.  

Senere -på vore sporvejsrejser- har jeg ofte -fra spor-
vognene- set de danske ambassadeskilte over de pågæl-
dende landes danske ambassader.  Det kunne være 
spændende at komme derind, --men . . .  


Derind kunne man måske sagtens komme, men skulle 
det  være, ville det måske være i en lidt negativ 
"anledning", -- noget med sygdom, tab af værdier eller 
direkte tyveri, og den slags er man jo helst fri for.. . . og skulle man være i tvivl om noget, så hænger 
"instruktionsmaterialet" på væggen i et lokale lige 
ved siden af.   ---v


Tak til Den danske Ambassade.

 

 

 

10. december 2017.

Nørrebro st.   --   2017.

Nørrebro st., "ydersiden", set mod syd.   --   6. november 2017.  Foto:  EVP

 

Nørrebro station, "ydersiden"/vestsiden, nedrevet med henblik på en kommende modernisering i forbindelse med den kommende metro: Cityringen.   Foto set fra Ørnevej mod Nørrebrogade.
Foto:  Jan Bertelsen.

Langs med stationen løb i sin tid overleveringssporet / "Grusgravssporet" mellem den gamle DSB-Nørrebro station og København-Slangerup Banen´s København L-station ved Nørrebrogade.     Se den røde markering herunder.

Kort over området.  Ca. 1926.


I ( .... ) bemærket:

I baggrunden ville en evt. sporvogn 
-på vej mod byen- komme frem fra venstre bag bygningerne og højbanen, der så småt anes. 
Her ses sporet mod nord, fra Hillerødgade.

 
Sporvognen ventes, ... 
-og her kommer den.    ---v


Bemærk advarselsskiltet med silhuet af en sporvogn og blinklys for den lidt "usynlige" sporvognslinie.


Endnu en gang: "Hul igennem",  men her set fra vest mod øst.


Tak til Jan Bertelsen.


 

9. december 2017.

Nørrebro st.   --   2017.

  

Nørrebro st.     Så faldt nogle af plankeværkerne rundt om Nørrebro station (Folmer Bendtsens Plads).
6. november 2017.

Det "halve fag" bag "dannebrogsvinduerne" blev i hine tider anvendt som Folkerum (opholdslokale) for
sporvognspersonalet på linie 7, de mange år den havde endestation her.


April 1971."Hul igennem"

Nu kan man pludselig se helt igennem til beboerne og bagsiden af ejendommene på Nordre Fasanvej, -- 

men de har også fået en ganske anden udsigt.   ^---v

Til gengæld kan man nu også se hele betonkonstruktionen "indefra".


 

Endnu en gang lodrette og koniske betonsøjler.


Kun for "nørder":  Detailfoto til brug for modelbyggere, der kan finde på at bygge en model af Nørrebro st.


Nørrebro station i en noget "afklædt" udgave. End ikke "skind", kun "ben".
Foto:  Jan Bertelsen.


 

 

 

 

8. december 2017.

SPOR  OG  BANER   

SPOR  OG  BANER nr. 36, december 2017 er udkommet.

Af indholdet kan nævnes:  

Leder.

La Belle Epoque adieu.

Tur med Lokovogn på Mariagerbanen.

Modelbanen på Danmarks Tekniske Museum.

Den glemte bro.

Erindringer fra 46 år i DSB.

Nørreport 100 år.

NOCH´s kvægrampe.

Nyttige mennesker.

Et slag for Gerda.

Lang SP med pakvogn.

Rocos nye RS-vogn.

Rejsegods.

En "Kraftprotz" fra Bayern.

VW T1 "Schwarchkopf" fra Brekina.

Lima´s nye liv.

Fallers Jubilæumsbog.

Denb grå eminence - og andre.

BR 82 - en lille kæmpe.

Nye biler i H0.

Anmeldelse af "Færgen er i havn om få minutter".

T 3000-dobbeltvogn fra Piko. --  Lille Lint fra Liliput.  --  Ea-rejsegodsvogn fra McK.  --  Farvel til linie "t".  --  

LURPAK -og olietankvogn.  --  Roco´s nye signalbog.  --  DE 2500 fra Liliput.  --  Jernbanerne på Mallorca.  -- 

Vejning af jernbanevogne.  --  "Lorshage" i model.  --  Også en art "vægtvogn".  --  Sprøjtetog i Assens.  --  

Ferietog med forsinkelse.


 

 

DSB. Ny Ellebjerg st,  S-togsperronen.   --   2017.

Metro til Sydhavn. 

Den nye adgangsvej til perronen.

Det synes ikke at være den bedste idé, at følge pilens vej til perronen.   Her stod den ene sporstopper
indtil for få dage siden.

Ny Ellebjerg st.   --   4. december 2017.

Et stykke af den offentlige vej mod perronen. 

Til venstre i billedet ses årsagen til alt gravearbejdet:  Den kommende Metro til Sydhavnen.

Skiltet ved adgangen til S-togs-perronen på Ny Ellebjerg st.   --   4. december 2017.

Her er der dog noget bedre beskiltning.

Adgangsvejen mod perronen -ind over det gamle spor.   Ny Ellebjerg st.   --   4. december 2017.  ^---v

 . . . og set den modsatte vej.


Den "nye"/gamle sporstopper (uden sideskinner).    Ny Ellebjerg st.   --   4. december 2017.

 

 

 

 

7. december 2017.

DSB. Ny Ellebjerg st,  S-togsperronen.   --   2017.

Metro til Sydhavn 

Metrolinjen til Sydhavn åbner i midten af 2024. Der kommer fem underjordiske stationer: Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg.   

Sydhavnslinjen kobles til Nordhavnslinjen og til Cityringen, og det egentlige byggeri af metrostationen ved Ny Ellebjerg station
går i gang i 2019.

Foreløbig er man i gang med det forberedende arbejde, som blandt andet omfatter sporarbejde.

Ny Ellebjerg st.  Den lave S-togs-perron(!!!) med den høje i baggrunden.     --   6. december 2017. 

Perron-overdækningen er væk ! ! !

 

Den gamle, nu afspærrede adgangsvej.     --   6. december 2017.   ^---v


Bemærk skiltet på lågen -næsten midt i billedet.  Det er underretningen om den ændrede adgangsvej. 
Når lågen er åben, leder det næsten de rejsende ind over arbejdspladsen (et held, at det næsten ikke ses),
men når "porten" er lukket, viser den røde pil dog den rigtige vej.   ^---v


 

Ny Ellebjerg.   --   6. december 2017.

http://www.m.dk/#!/stations/byggepladser/ny+ellebjerg

 

 

 

6. december 2017.

DSB. Ny Ellebjerg st,  S-togsperronen.   --   2017.

 

Ny Ellebjerg st.  Den lave S-togs-perron med den høje i baggrunden.     --   4. december 2017. 


Ny Ellebjerg.  Perronoverdækningen, lave perron (tog mod Hellerup).   --   4. december 2017.
Den ser noget afpillet ud ! ! !   (Måske et af de sidste billeder af den ???)

Sporstopperne er væk, og snart er skinnerne også . . . 

 . . . i stykker a 5-6 m fjernes den yderste ende af de to perronspor og (vel også) snart perronen.

 . . . 

 

 . . . og så lige det hele set lidt fra oven:

Billederne er taget kl. 12 (+/- et par minutter), mens hele arbejdsholdet er gået til frokost.   --   4. december 2017.

Da jeg (vi) senere på aften vendte tilbage fra Køge og kom ned til perronindgangen (lige over den sorte skikkelse), var der "lukket og slukket".  Indgangen var spæret og nogle "rimelig små" skilte med en pil til højre henviste til en længere omvej  -ret dårligt afmærket og nærmest uoplyst-,  hen over det, der om formidagen var sporet til/fra Hellerup (på den anden side af perronoverdækningen  ---^  der dog stod endnu).


Lidt foran os (en anden pensionist og jeg) gik/småløb et par unge piger, der også skulle med S-toget mod Hellerup. De kikkede synligt uforstående på den afspærrede perronadgang, og de små skilte.  De tog dog en hurtig beslutning, og løb mod højre, og drejede så venstre om et arbejdsskur i retning mod S-toget. 

Ups, -- for enden af skuret var der spærret med et hegn.  Tilbage i løb, og endnu en gang drejede de så til venstre efter det næste arbejdsskur.  Ups, -- for enden af skuret var der (også) spærret med et hegn.  Tilbage i løb og hen til den offentlige vej, som de tilbagelagde i løb.  Efter ca. 50 m til venstre ind mod perronen af en nyanlagt "adgangssti", der ikke var der om formiddagen.

De nåede lige S-toget.


Vi ældre pensionister var ikke så heldige. Vi måtte nøjes med synet af slutlygterne ! ! !

------------

Efter 10 min. ventetid kørte S-toget mod Hellerup, og den anden pensionist kunne stå af på Danshøj st. 

For mit vedkommende: Afstigning på Flintholm st. og togskifte til tog mod Ballerup/Frederikssund. Ventetid: 17 minutter.  Ankomst til Ballerup og skifte til bus.  Ventetid 27 min.

. . . og så undrer politikerne sig over, at befolkningen ikke benytter den offentlige transport, men køber biler i stedet for.  

Nå ! ! !  "Eftertiden" har det tilgode, når deres førerbeviser "falder for aldersgrænsen" ! ! !

 

 

 

 

5. december 2017.

 

 

4. december 2017.

Sofia, Bulgarien.

Nr. 2401 - 2418:  Rundt i byen.

Inekon-motorvogn nr. 2416, v/ Pl. Markedonia.  --   Oktober 2017. 

 

Inekon-motorvogn nr. 2417,  Krasna Polyana remise.  --   Oktober 2017.  

 

Inekon-motorvogn nr. 2417, Pl. Markedonia.  --   Oktober 2017.   

 

 . . . 

Inekon-motorvogn nr. 2418, Sadebna  Palata (Retsbygningen).  --   Oktober 2017.   ^---vv

 

 Inekon-motorvogn nr. 2418, Sadebna palata.  --   Oktober 2017. 

 

 

 

 

3. december 2017- 2.

Alexander Nevsky-katedralen.

Sofia, Bulgarien.

Alexander Nevsky-katedralen.  Sofia.  Oktober 2017.   ^---vv

St. Alexander Nevsky Cathedra (Sankt Alexander Nevsky Katedralen) er den bulgarsk-ortodokse katedral i Sofia, Bulgariens hovedstad. Den er bygget i ny-byzantinsk stil og tjener som katedral-kirke for patriarken i Bulgarien. Katedralen er en af de største østlige ortodokse katedraler i verden, samt en af Sofia´s fremmeste turistattraktioner.  Alexander Nevsky-katedralen i Sofia har et areal på 3.170 kvadratmeter, og kan rumme 10.000 mennesker. Katedralen er den næststørste katedral på Balkanhalvøen, efter katedralen i Saint Sava i Beograd. 

 

 

Alexander Nevsky-katedralen.  Sofia.  Oktober 2017.

St. Alexander Yaroslavich Nevsky, 1221 - 1263.   

Almindelig betragtet som nøglefigur i det middelalderlige Rusland.   St. Alexander - Sønnen af Vsevolod den Store Nest - steg til legendarisk status på grund af hans militære sejre over tyske og svenske angribere. Han blev canoniseret som en helgen af den russisk-ortodokse kirke.

(Næsten) Lige til modeljernbanen. 

 

 

 

3. december 2017.

Sofia, Bulgarien

Nr. 2401 - 2418:  Rundt i byen.

Inekon-motorvogn nr. 2401, Pl. Markedonia.  --   Oktober 2017.   ^---vv

Inekon nr. 2401 - 2418.   Bygget 2007-09.  Type:  T8M-700IT.   Sporvidde:  1009 mm.

Inekon er en fabrik for sporvogne og ligger i Tjekkiet. Fabrikken har leveret nye sporvogne til flere byer i Tjekkiet og USA.  Der udføres også modernisering og reparation af sporvogne.

 

Inekon-motorvogn nr. 2409, v/ Pl Markedonia.  --   Oktober 2017.


Inekon-motorvogn nr. 2411, Pl Markedonia.  --   Oktober 2017.

 

Inekon-motorvogn nr. 2416, v/ Pl. Markedonia.  --   Oktober 2017.


 

 

 

2. december 2017.

Sofia, Bulgarien.

Nr. 2025 - 2057:    Rundt i byen.

Tatra-motorvogn nr. 2043,  Ploshtad Zhurnalist.   --   Oktober 2017.   ^---v

 

Tatra-motorvogn nr. 2045, omkring metro station James Baucher (Sofia syd).  --   Oktober 2017.

 

Tatra-motorvogn nr. 2049,  Ploshtad Slaveykov.   --   Oktober 2017.   ^---v

 

Tatra-motorvogn nr. 2057,  omkring Ploshtad Slaveykov.   --   Oktober 2017.  

  


 

30. november 2017  /  1. december 2017.

Sofia, Bulgarien.

Nr. 2030-2032.

Tatra-motorvogn nr. 2030.    Krasna Polyana remise.   --   Oktober 2017.   ^---vv

 . . . 

Interiør i 2030.   Set bagud . . .    ---^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og fremad.   ---^


Tatra-motorvognene nr. 2025 - 2057.  Bygget:  ČKD Tatra i Prag, 1990-1999.  Type: T6A2B.

 

2031.

Tatra-motorvogn nr. 2031.    Krasna Polyana remise.   --   Oktober 2017.   ^---vv

 

 

 . . .  

Interiør i 2031.   Set bagud . . .    ---^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og fremad.   ---^

 

Tatra-motorvogn nr. 2031.   --   Oktober 2017.   ^---vv

 

2032.

Tatra-motorvogn nr. 2032.    Krasna Polyana remise.   --   Oktober 2017.   ^---vv

2032´s  2' førerrum (reserveførerrum/-plads). Foran den fast tilkoblede motorvogn 2031.


 . . .  

Postbefordring ! ! !

 

 . . .  

Interiør i 2032.   Set bagud . . .    ---^. . . . . . . . . . . . . .  . . . og fremad.   ---^

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                      


  
             

 

1527-DSC07735.Noerrebro st.6-11-2017.JPG

Forrige side: Seneste foto(s) 2017 >>>
Næste side: November 2017.