"Luftfotos" fra Hovedstadens Letbane - L 3 og           

Lyngby station.   --   August 2019.         


Arbejder ved Lyngby St. i forbindelse med Letbanens anlæggelse.

4532 - Lyngby st. set fra 7. etage i naboejendommen.   ^---v   August 2019.    Foto:  Jens J.J. Pedersen.

3733


3734

 

3739   Udsnit af Aarsleffs containerpark ved Lehwaldsvej.   --   August 2019.    Foto:  Jens J.J. Pedersen.

 

3741  Omlægning af vandledning bag højhuset på Lehwaldsvej.  --  August 2019.  Foto: Jens J.J. Pedersen.

Vandledningen skal føres under Buddingevej til en vandledning, der forløber bag den afspærringsmur, 
der vistes d. 7. august.  Hidtil forløb vandledningen, hvor letbanesporene skal anlægges.

3745  I baggrunden, over beboelsesejendommen ses hhv. Buddingevej (bag tagrækkerne mod venstre)
og Engelsborgvej ret opad. 
 
 

 

3742   Nedbrydning af bro for S-banens østlige (nordgående) spor. Letbanen skal føres ind under Nordbanen
gennem betonvæggen bag maskinen, men i gadeplan.   --   August 2019.

 

Tak til Jens J.J. Pedersen.

 

 

--------------------------

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forrige side: a
Næste side: . . . og nu til noget helt andet.