Aalborg august 2021, Plusbus, Smartbus og Fjordbus

 

”Plusbus”, 12 km BRT-linje med 22 stationer     *) Se nedenfor

 

Aalborg Kommune havde oprindeligt planlagt ruten som en letbanelinje, men VVM-undersøgelsen var lavet med både et letbane- og BRT-alternativ, så da man ikke opnåede statsstøtte til letbaneprojektet, valgte man det billigere BRT-projekt og opnåede efterfølgende en vis statsstøttes til dette projekt, der er navngivet ”Plusbus”.

 

Anlægsarbejderne har været i gang siden 2019 og ruten forventes indviet i 2023. På ruten indsættes 13 stk 25 m lange el-busser, der hver kan medtage 150 passagerer. Disse busser leveres af operatøren, norske Tidebus, der i 2021 har vundet en 10 årig kontrakt på driften af ruten som en del af et samlet udbud af hele bybusdriften i Aalborg, der også omfatter 97 ”almindelige” elbusser.

 

Den samlede anlægsudgift oplyses af kommunen at andrage 510 mio kr, hvoraf staten betaler 250 mio kr, kommunen 245 mio kr og regionen 15 mio kr.

 

I det følgende gives nogle få indtryk af rutens 4 delafsnit. Den samlede rute med de 22 stationer fremgår af fig 1.

 

*)

BRT - klimavenlig kollektiv transport

 

​Bus Rapid Transport (BRT) er en højklasset transportform, der nedbringer rejsetiden og øger komfort og sikkerhed for passagererne. Samtidig vil BRT-løsninger være med til at nedbringe CO2-udledningen ved busser der kører på grønne drivmidler.

BRT er klimavenlig kollektiv transport designet til det moderne byliv, som udnytter vejene bedre og bidrager til det nationale 2030-klimamål. BRT vinder indpas overalt i verden, men endnu mangler vi at få implementeret løsningen i Danmark. De bæredygtige løsninger med de samme fordele som metro og letbane - og med kortere anlægstid - sikrer klimavenlige transportløsninger, hurtigt.

 

BRT kunne egentlig godt kaldes "gummihjulsletbaner" i analogi med de franske "gummihjulsmetroer" eller "Michelinmetroer". "Rubbertired metros" er jo en anerkendt term.

 

 

Fig1 Rutediagram. Der er omstigningsmulighed til tog på Aalborg Vestby station og Aalborg station, på rutediagrammet benævnt hhv ”Vestbyen station” og ”John F Kennedys Plads”. Aalborg Kommune.

 

Vestbyen

Fig 2 Linjeføring i Vestbyen. 4 stop herunder Aalborg Vestby station med omstigningsmulighed til Vendsysselbanen og den nye Lufthavnsbane. Aalborg Kommune.

 

Foto 1 Aalborg Vestby station etableret 2003 i Aalborg Vestby ved Vendsysselbanens skæring med Kastetvej. 24.08.2021.

 

Foto 2 Aalborg Vestby station set mod nord mod broen over Limfjorden. 24.08.2021.

 


Foto 3 Vestfacaden af Aalborg Vestby station set fra Kastetvej. 24.08.2021.

 

Foto 4 Kastetvej under ombygning til BRT-drift vest for Aalborg Vestby station. Set mod øst med jernbanebroen i baggrunden. Det kommende BRT-stop placeres her vest for jernbanestationen. 24.08.2021.


Foto 5 Kastetvej set mod øst fra den østlige sideperron på Aalborg Vestby station. Kastetvej er pga BRT-busserne sænket yderligere under jernbanebroen i forbindelse med ombygningen af Kastetvej til BRT-linjen. 24.08.2021.

 


Foto 6 Kastetvej øst for Aalborg Vestby station. Kastetvej, der her er færdigombygget til BRT-drift, er set mod øst. I baggrunden krydset med Badehusvej, hvor vejen skifter navn til Borgergade. Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik. Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel. 24.08.2021.

 


Foto 7 Borgergade set mod øst fra Badehusvej. Borgergade er færdigombygget til BRT-drift. Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik. Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel. 24.08.2021.

 

Midtbyen

 

Map

Description automatically generated

Fig 3 Linjeføring i Midtbyen. 4 stop inkl Jomfru Anes Gade, der er faldet uden for kortets øvre rand. Aalborg Kommune.

 

 

A picture containing text, road, outdoor, building

Description automatically generated

Foto 8 Borgergade set mod øst ved overgangen mellem Vestbyen og Midtbyen ved skæringen med Vesterbro. Vesterbro er hovedfærdselsåren mellem Aalborg og Nørresundby. 24.08.2021.

 

A picture containing text, outdoor, road, street

Description automatically generated

Foto 9 Ved Stranden set mod øst mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade. Øst for Vesterå skifter Borgergade navn til Ved Stranden. Tv stoppestedet Jomfru Ane Gade. Gaden er her er færdigombygget til BRT-drift. Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik. Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel. 24.08.2021.

 

A street with buildings on both sides

Description automatically generated with low confidence

Foto 10 Den østligste del af Ved Stranden set mod øst. I baggrunden svinger gaden th ind i Østerågade. Gaden er her endnu under ombygning til BRT-drift. Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik. Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel. 24.08.2021.

 

A picture containing text, road, outdoor, street

Description automatically generated

Foto 11 BRT-linjen svinger her fra Ved Stranden ind i Østerågade, der ses mod syd. Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel. 24.08.2021.

 

A picture containing text, building, outdoor, sky

Description automatically generated

Foto 12 Østerågade set mod nord ved Nytorv og stoppestedet Nytorv. Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel. 24.08.2021.

 

A picture containing text, building, outdoor, street

Description automatically generated

Foto 13 Østerågade set mod syd ved sydenden af Nytorv ved skæringen med udmundingen af Adelgade Jens Bangs Stenhus th. Ved skæringen med Algade skifter gaden navn til Boulevarden. Ombygningen af gaden er stadig i fuld gang. Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel. 24.08.2021.

 

A picture containing sky, outdoor

Description automatically generated

Foto 14 Banegårdspladsen, John F Kennedys Plads set mod nord. Th ses den overdækkede busstation, tv banegården. Bag overdækningen under opførelse anes th et hul i husrækken, hvor Boulevarden med BRT-linjen udmunder i John F Kennedys Plads. 17.09.2021.

 

A picture containing text, outdoor, road, scene

Description automatically generated

Foto 15 Illustration af den færdige, overdækkede busstation på John F Kennedys Plads set mod syd. Th banegården. Illustrationen er ophængt på pladsen. Aalborg Kommune. 17.09.2021.

 

Østbyen

 

Map

Description automatically generated with medium confidence

Fig 4 Linjeføring i Østbyen. 6 stop. Aalborg Kommune.

 

A picture containing text, outdoor, road, way

Description automatically generated

Foto 16 Sohngårdsholmsvej set mod nord fra Th Sauers Vej ved Grønlands Torv. Hele Sohngårdsholmsvej ombygges med midterliggende reserverede kørebaner for BRT-linjen. 25.08.2021.

 

A picture containing sky, outdoor, ground, orange

Description automatically generated

Foto 17 Sohngårdsholmsvej set mod syd fra Kollegievej mod Th Sauers Vej og Grønlands Torv. I krydset med Th Sauers Vej drejer BRT-linjen mod øst (tv) ind i den eksisterende busvej anlagt langs sydsiden af Th Sauers Vej. 25.08.2021.

 

A picture containing text, sky, outdoor, scene

Description automatically generated

Foto 18 Østenden af den eksisterende busvej til universitetsområdet med stoppestedet Grønland Torv anlagt langs sydsiden af Th Sauers Vej. Busvejen er åbnet i 2012 og har sit eget gadenavn, Bertil Ohlins Vej. 25.08.2021.

 

A picture containing text, outdoor, sky, grass

Description automatically generated

Foto 19 Den eksisterende busvej til universitetsområdet øst for stoppestedet Grønland Torv. Busvejen er forberedt for en senere ændring til en letbane- eller BRT-linje. 25.08.2021.

 

Universitetsområdet

 

Map

Description automatically generated

Fig 5 Linjeføring i universitetsområdet. 8 stop. Aalborg Kommune.

 

A picture containing text, scene, way, outdoor

Description automatically generated

Foto 20 Den eksisterende busvej til universitetsområdet set mod vest ved stoppestedet Gigantium ved kultur- og idrætscentret af samme navn.  På området syd for (tv for) busvejen skal busoperatøren, norske Tidebus som en del af sin kontrakt anlægge et nyt depot for samtlige bybusser i Aalborg, dvs 13 BRT-busser og 97 ”almindelige” elbusser. Grunden stilles til rådighed af kommunen og kontrakten rummer en tilbagekøbsforpligtigelse for kommunen ved kontraktens udløb. 24.08.2021.

 

A picture containing text, tree, scene, way

Description automatically generated

Foto 21 Den eksisterende busvej til universitetsområdet set mod vest ved stoppestedet Gigantium. Bemærk de hævede kantsten og hegningen ved enderne af stoppestedet. Buslæskærmen er midlertidig, idet hele den midterste del af bagkanten af stoppestedet skal udfyldes af en ny læskærmstype, der leveres som en del af en ny kontrakt om levering af byrumsudstyr i Aalborg Kommune. Stoppestedsudformning og -udstyr er standard for samtlige 22 stoppesteder på BRT-linjen. 24.08.2021.

 

Smartbus

 

Forsøget med førerløse minibusser på Astrupstien i Østbyen, der blev indledt i marts 2020, slutter i november 2021. Forsøget har været præget af mange vanskeligheder på grund af Covid 19-situationen, bl a længere afbrydelser og begrænsning i antallet af passagerer, der kunne medtages.

 

Forsøget har pga af de relativt omfattende infrastrukturtilpasninger kostet mere end 20 mio kr.

 

A bus parked on the side of a road

Description automatically generated with medium confidence

Foto 22 Den ene af de 3 førerløse minibusser, der har betjent ruten på Astrupstien i Østbyen, her ved en fremvisning under Trafikdagene i Aalborg. 23.08.2021.

 

Fjordbus

 

Aalborg Kommune har i september 2021 indgået kontrakt om indsættelsen af førerløse personfærger over Limfjorden mellem Musikkens Hus på Aalborg-siden og det nye udviklingsområde, Stigsborg Havnefront på Nørrresundby-siden. Færgerne, der skal indsættes maj 2022, kan rumme 20-25 personer og kan også medtage cykler, barnevogne mv.

 

Diagram

Description automatically generated

Fig 6. Den førerløse personfærges rute mellem Musikkens Hus og Stigsborg Havnefront. Aalborg Kommune.

 

A picture containing sky, outdoor, green, day

Description automatically generated

Fig 7. Færgeleverandørens skitse af den førerløse personfærge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Map

Description automatically generated

Fig 3 Linjeføring i Midtbyen. 4 stop inkl Jomfru Anes Gade, der er faldet uden for kortets øvre rand. Aalborg Kommune.

 

 

Aalborg august 2021, Plusbus, Smartbus og Fjordbus

 

”Plusbus”, 12 km BRT-linje med 22 stationer

 

Aalborg Kommune havde oprindeligt planlagt ruten som en letbanelinje, men VVM-undersøgelsen var lavet med både et letbane- og BRT-alternativ, så da man ikke opnåede statsstøtte til letbaneprojektet, valgte man det billigere BRT-projekt og opnåede efterfølgende en vis statsstøttes til dette projekt, der er navngivet ”Plusbus”.

 

Anlægsarbejderne har været i gang siden 2019 og ruten forventes indviet i 2023. På ruten indsættes 13 stk 25 m lange el-busser, der hver kan medtage 150 passagerer. Disse busser leveres af operatøren, norske Tidebus, der i 2021 har vundet en 10 årig kontrakt på driften af ruten som en del af et samlet udbud af hele bybusdriften i Aalborg, der også omfatter 97 ”almindelige” elbusser.

 

Den samlede anlægsudgift oplyses af kommunen at andrage 510 mio kr, hvoraf staten betaler 250 mio kr, kommunen 245 mio kr og regionen 15 mio kr.

 

I det følgende gives nogle få indtryk af rutens 4 delafsnit. Den samlede rute med de 22 stationer fremgår af fig 1.

 

Fig1 Rutediagram. Der er omstigningsmulighed til tog på Aalborg Vestby station og Aalborg station, på rutediagrammet benævnt hhv ”Vestbyen station” og ”John F Kennedys Plads”. Aalborg Kommune.

 

Vestbyen

 

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

Fig 2 Linjeføring i Vestbyen. 4 stop herunder Aalborg Vestby station med omstigningsmulighed til Vendsysselbanen og den nye Lufthavnsbane. Aalborg Kommune.

 

A picture containing text, sky, outdoor, sign

Description automatically generated

Foto 1 Aalborg Vestby station etableret 2003 i Aalborg Vestby ved Vendsysselbanens skæring med Kastetvej. 24.08.2021.

 

A picture containing sky, track, train, outdoor

Description automatically generated

Foto 2 Aalborg Vestby station set mod nord mod broen over Limfjorden. 24.08.2021.

 

A picture containing sky, outdoor, building, ground

Description automatically generated

Foto 3 Vestfacaden af Aalborg Vestby station set fra Kastetvej. 24.08.2021.

 

A picture containing building, outdoor, ground, street

Description automatically generated

Foto 4 Kastetvej under ombygning til BRT-drift vest for Aalborg Vestby station. Set mod øst med jernbanebroen i baggrunden. Det kommende BRT-stop placeres her vest for jernbanestationen. 24.08.2021.

 

A picture containing building, outdoor, way, road

Description automatically generated

Foto 5 Kastetvej set mod øst fra den østlige sideperron på Aalborg Vestby station. Kastetvej er pga BRT-busserne sænket yderligere under jernbanebroen i forbindelse med ombygningen af Kastetvej til BRT-linjen. 24.08.2021.

 

A road with a sign on it

Description automatically generated with low confidence

Foto 6 Kastetvej øst for Aalborg Vestby station. Kastetvej, der her er færdigombygget til BRT-drift, er set mod øst. I baggrunden krydset med Badehusvej, hvor vejen skifter navn til Borgergade. Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik. Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel. 24.08.2021.

 

A picture containing text, road, outdoor, building

Description automatically generated

Foto 7 Borgergade set mod øst fra Badehusvej. Borgergade er færdigombygget til BRT-drift. Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik. Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel. 24.08.2021.

 

Midtbyen

A picture containing text, road, outdoor, building

Description automatically generated

Foto 8 Borgergade set mod øst ved overgangen mellem Vestbyen og Midtbyen ved skæringen med Vesterbro. Vesterbro er hovedfærdselsåren mellem Aalborg og Nørresundby. 24.08.2021.

 

A picture containing text, outdoor, road, street

Description automatically generated

Foto 9 Ved Stranden set mod øst mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade. Øst for Vesterå skifter Borgergade navn til Ved Stranden. Tv stoppestedet Jomfru Ane Gade. Gaden er her er færdigombygget til BRT-drift. Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik. Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel. 24.08.2021.

 

A street with buildings on both sides

Description automatically generated with low confidence

Foto 10 Den østligste del af Ved Stranden set mod øst. I baggrunden svinger gaden th ind i Østerågade. Gaden er her endnu under ombygning til BRT-drift. Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik. Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel. 24.08.2021.

 

A picture containing text, road, outdoor, street

Description automatically generated

Foto 11 BRT-linjen svinger her fra Ved Stranden ind i Østerågade, der ses mod syd. Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel. 24.08.2021.

 

A picture containing text, building, outdoor, sky

Description automatically generated

Foto 12 Østerågade set mod nord ved Nytorv og stoppestedet Nytorv. Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel. 24.08.2021.

 

A picture containing text, building, outdoor, street

Description automatically generated

Foto 13 Østerågade set mod syd ved sydenden af Nytorv ved skæringen med udmundingen af Adelgade Jens Bangs Stenhus th. Ved skæringen med Algade skifter gaden navn til Boulevarden. Ombygningen af gaden er stadig i fuld gang. Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel. 24.08.2021.

 

A picture containing sky, outdoor

Description automatically generated

Foto 14 Banegårdspladsen, John F Kennedys Plads set mod nord. Th ses den overdækkede busstation, tv banegården. Bag overdækningen under opførelse anes th et hul i husrækken, hvor Boulevarden med BRT-linjen udmunder i John F Kennedys Plads. 17.09.2021.

 

A picture containing text, outdoor, road, scene

Description automatically generated

Foto 15 Illustration af den færdige, overdækkede busstation på John F Kennedys Plads set mod syd. Th banegården. Illustrationen er ophængt på pladsen. Aalborg Kommune. 17.09.2021.

 

Østbyen

 

Map

Description automatically generated with medium confidence

Fig 4 Linjeføring i Østbyen. 6 stop. Aalborg Kommune.

 

A picture containing text, outdoor, road, way

Description automatically generated

Foto 16 Sohngårdsholmsvej set mod nord fra Th Sauers Vej ved Grønlands Torv. Hele Sohngårdsholmsvej ombygges med midterliggende reserverede kørebaner for BRT-linjen. 25.08.2021.

 

A picture containing sky, outdoor, ground, orange

Description automatically generated

Foto 17 Sohngårdsholmsvej set mod syd fra Kollegievej mod Th Sauers Vej og Grønlands Torv. I krydset med Th Sauers Vej drejer BRT-linjen mod øst (tv) ind i den eksisterende busvej anlagt langs sydsiden af Th Sauers Vej. 25.08.2021.

 

A picture containing text, sky, outdoor, scene

Description automatically generated

Foto 18 Østenden af den eksisterende busvej til universitetsområdet med stoppestedet Grønland Torv anlagt langs sydsiden af Th Sauers Vej. Busvejen er åbnet i 2012 og har sit eget gadenavn, Bertil Ohlins Vej. 25.08.2021.

 

A picture containing text, outdoor, sky, grass

Description automatically generated

Foto 19 Den eksisterende busvej til universitetsområdet øst for stoppestedet Grønland Torv. Busvejen er forberedt for en senere ændring til en letbane- eller BRT-linje. 25.08.2021.

 

Universitetsområdet

 

Map

Description automatically generated

Fig 5 Linjeføring i universitetsområdet. 8 stop. Aalborg Kommune.

 

A picture containing text, scene, way, outdoor

Description automatically generated

Foto 20 Den eksisterende busvej til universitetsområdet set mod vest ved stoppestedet Gigantium ved kultur- og idrætscentret af samme navn.  På området syd for (tv for) busvejen skal busoperatøren, norske Tidebus som en del af sin kontrakt anlægge et nyt depot for samtlige bybusser i Aalborg, dvs 13 BRT-busser og 97 ”almindelige” elbusser. Grunden stilles til rådighed af kommunen og kontrakten rummer en tilbagekøbsforpligtigelse for kommunen ved kontraktens udløb. 24.08.2021.

 

A picture containing text, tree, scene, way

Description automatically generated

Foto 21 Den eksisterende busvej til universitetsområdet set mod vest ved stoppestedet Gigantium. Bemærk de hævede kantsten og hegningen ved enderne af stoppestedet. Buslæskærmen er midlertidig, idet hele den midterste del af bagkanten af stoppestedet skal udfyldes af en ny læskærmstype, der leveres som en del af en ny kontrakt om levering af byrumsudstyr i Aalborg Kommune. Stoppestedsudformning og -udstyr er standard for samtlige 22 stoppesteder på BRT-linjen. 24.08.2021.

 

Smartbus

 

Forsøget med førerløse minibusser på Astrupstien i Østbyen, der blev indledt i marts 2020, slutter i november 2021. Forsøget har været præget af mange vanskeligheder på grund af Covid 19-situationen, bl a længere afbrydelser og begrænsning i antallet af passagerer, der kunne medtages.

 

Forsøget har pga af de relativt omfattende infrastrukturtilpasninger kostet mere end 20 mio kr.

 

A bus parked on the side of a road

Description automatically generated with medium confidence

Foto 22 Den ene af de 3 førerløse minibusser, der har betjent ruten på Astrupstien i Østbyen, her ved en fremvisning under Trafikdagene i Aalborg. 23.08.2021.

 

Fjordbus

 

Aalborg Kommune har i september 2021 indgået kontrakt om indsættelsen af førerløse personfærger over Limfjorden mellem Musikkens Hus på Aalborg-siden og det nye udviklingsområde, Stigsborg Havnefront på Nørrresundby-siden. Færgerne, der skal indsættes maj 2022, kan rumme 20-25 personer og kan også medtage cykler, barnevogne mv.

 

Diagram

Description automatically generated

Fig 6. Den førerløse personfærges rute mellem Musikkens Hus og Stigsborg Havnefront. Aalborg Kommune.

 

A picture containing sky, outdoor, green, day

Description automatically generated

Fig 7. Færgeleverandørens skitse af den førerløse personfærge.