Os der hader Facebook.

 

Sidste / seneste:

18. juli 2017.

"Farum-sagen" er ikke slut.  

Alle "normalsporede og smalsporede" undersider vedr. Farum og omegn er stadig lukkede, og det vedbliver de at være, indtil jeg bliver accepteret som medlem af Facebook-gruppen "Gamle Farum" (for kontrol).  

Jeg håber stadig, at man på Facebook-siden "Gamle Farum" besinder sig, og at der dermed kan blive tale om genåbning af de lukkede evp-sider med over 500 fotos fra / med tilknytning til Farum og omegn.

 

"Gamle Farum"s administratorer er nu tilskrevet herom (via Facebook), så "bolden" må ligge på deres banehalvdel ! ! !  

Til trods for, at de har været aktive på Facebook senere, er der ikke kommet svar, så jeg må formode, at de ikke har interesse i, at bilægge stridigheden, ---og så må det jo bare fortsætte således.

"Bolden" ligger på "Gamle Farum"s banehalvdel.


-------- 

 

Det er "morsomt": Når jeg hjælper "alle andre" med udlån af fotos, modtager jeg -før eller efter udlånet- de nydeligste mails med f. eks. tak.

Når "Gamle Farum" / deres medlemmer selv "låner" mine fotos, bliver der sagt "tak" med blokering / udelukkelse fra brug af deres side ! ! !

Verden er "godtnok" besynderlig.


 

Gamle Farum.

 

Egentlig skulle denne "side" slet ikke indeholde hverken tekst eller billeder, men på den anden side:  Når jeg nu har taget billederne og -på den anden side- ikke kunne drømme om, at lægge dem på Facebook (Verdens største sladdercentral),
ja, --så må de jo næsten ind her, så de seere, der måske nærmest kommer her af en "fejltagelse" får lidt "valuta for pengene".

 

Skovvængets Allé, v/ Farum sø.

Farum Sø set mod vest.   --   August 1956.


Geodætisk Institut-kort fra den tid, hvor der var kort til ! ! !

Her er alt tegnet næsten 100% korrekt med en masse angivelser: Navne, forkortelser for mange "betydende"
steder, større bygninger samt figurer illustrerende mange forskellige forhold i landskabet . . .
Farum / FarumSø.  Geodætisk Institut 1967.   Vængehuset ses ved det grønne X.

 
. . . efterfulgt af en serie kort fra div. kortbøger, der nok må siges at være lidt mere "popu-lært" udført. Alle gadenavne m. v. men ofte tegnet lidt mere med hensyn-tagen til de angivel-ser, der også skal være plads til.

Farum-kort.  KRAK.   1959.

Dengang drejede Skovvængets Allé mod nordvest omkring stedet hvor Vængehuset lå, for at løbe inmd i Farumgårds Allé . . .

 . . . Det samme ses i de efterfølgende år ! ! !      Farum-kort.  1968.   POLITIKEN.


                             Farum-kort.  KRAK.  1992.

Stadig i KRAK´s kort 2010, drejer Skovvængets Allé mod Nordvest . . .  
Farum-kort.  KRAK.  2010.

 . . . men i perioden 2010-2017 sker der noget.   I år 2017 er der pludselig en sti langs søbredden, lige gennem Vængehusets "baghave" ! ! !   I sommeren 2017 har jeg selv gået på denne, nye sti, hvor der ikke syntes at være noget tilbage af hverken "Vængehuset", grund eller bådebro ! ! !

Farum-kort.  KRAK.  2017.

 

"Vængehuset", Skovvængets Alle nr. 22, Farum (der var ikke postnumre dengang).

Et -dengang- ældre, velrenomeret forsikringsselskab,  "Nordisk livs- og ulykkesforsikrings Aktie Selskab, Grønningen 17, havde købt det lille sommerhus på Skovvængets Allé, og udlånte/-lejede det til personalet som personalegode (det ord

var vel dårligt "opfundet" dengang).  Et par fastre var ansat i "Nordisk", og kunne/måtte invitere lidt familie med.

Det kom mine forældre og mig tilgode.

Vængehuset,   Farum.   --   August  1956.   ^---vv


En lille græsbevokset "baghave" med mindre bådehus til robådens vinterophold samt "hjemsted" for "huset"s
kano.    Dertil egen bådebro.


 

Vængehuset.  Farum.   --   1954-55.   ^---vv


 

 

 

 

 

Vængehuset set fra Farum Sø.   --   August 1956.

 

Huskatten.   --   August 1956.

 

"Husegernet".   --   Maj 1957.   ^---vvPå stakittet, til højre for lågen.   --   Maj 1957.


  Farumgårds Allé.   --   1954-55.


Skoven ved Vængehuset   --   Maj 1957.   ^---v

Vejen til Farum By, vist en slags "sidevej" til Farumgaards Allé.   --   August 1956.


Farumgaard.   --   1954-55.


Svanerede mellem sivene  --  vi kom naturligvis ikke tættere på.   --   Maj 1956.


Farum sø.   --   Maj 1956

Farum Sø set fra datidens KSB/DSB-standsningssted, "FURESØ" trinbræt ved Fiskebæk Hotel.
August 1956.   ^---v


DSB Mo 551 ved Farum Sø´s udløb / Mølleåen, under Hareskovbanen (indtil 1954: Slangerupbanen) ved Fiskebæk.

 

 

En erindring:

Baneforløbet mellem -næsten- Værløse og Farum.

(Senere "studier" har vist, at den røde prik nok -lejlighedsvis- skal flyttes hen til tæt på "F" i "Fiskebæk".)


Netop dette signal kom i barndommen til at gøre et stort indtryk på mig. 

Et par familiemedlemmer lejede gennem nogle år et sommerhus (markeret med rødt)   på den modsatte side af Farum sø, og vi -mine forældre og jeg- blev hvert år inviteret med.

Huset lå på kanten af Farum sø med egen bådbro og både robåd og kano, --lige det næstbedste for en dreng i den alder.  Næstbedste, --for det bedste var, at man kunne se toget på den anden side af søen, både fra græsplænen foran huset, men sandelig også fra den lukkede veranda og -ikke mindst- fra "mit" værelse. 

Især om aftenen var det herligt. Ganske vist kunne man hele gennem døgnet, lyst eller mørkt, se signalets blinken.  60 blink i minuttet (dengang - det behøvede de ikke at lære mig ved min senere ansættelse i "firmaet").

Når det blev mørkt, kunne man dog rigtig se signallyset, og herligt var det, når lyset skiftede fra (på DSB´sk) brandgult til grønt, så vidste man jo, at nu gik der ikke mange minutter førend en Mo-er med styrevogn kom asende op af bakken derovre.

For stigning derovre, det var (og er) der. Ganske langsomt kom Mo-eren frem fra træerne ved Fiskebæk og "gnavede" sig op som en lysende "slange", indtil den oppe ved signalet. Her drejede den mere og mere "ind i landet" for til sidst at forsvinde bag bakken.

Et øjeblik efter gik signallyset atter på brandgult.

  

 

 

På dette sted (Ryetvej) ligger sporet 46,7 m.o.h mod Fiskebækbroens kote ca. 27,0.  Følgelig falder banen 19,7 m på en strækning af ca. 2000 m eller ca. 10 o/oo i gennemsnit.

 

 

 

Man fornemmer den fantastiske udsigt (for en dansker) der var (er) deroppefra og ud over Farum Sø (den hvide flade til venstre. Netop derovre på den modsatte side af søen lå det omtalte sommerhus).  

Ved kørsel denne vej -mod Farum- kom Mo-erens kraftige lysstråle fra øverste frontlanterne tilsvarende lige ind gennem "mit" vindue i det sekund strålen fejede hen over landskabet (vandskabet :-) inden den forsvandt i skoven foran.

 


-------------------
Forsikringsselskabet, "Nordisk livs- og ulykkesforsikrings Aktie Selskab, Grønningen 17, eksisterer ikke længere (opslugt af selskabet "Hafnia" / "Hafnia / Hånd i Hånd"), og i vore dage synes Vængehuset (og nabohusene) at være forsvundet fra Jordens overflade.


 - o - 

 

 

 

 

 

 

 

Vængehuset ses ved det røde X ved søbredden.  Farum Sø´s udløb / Mølleåen og Mo-vognen = Mo.

 

Svanereden på den sydlige bred = S omend ved søbredden lidt sydligere.