Faste anlæg m.v.

 

 

. . . men allerede inden S-toget kommer ud at køre:

 

Strømmen.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/omformerst.dsb_1947.jpg

Enghave Omformerstation, der leverer strøm til S-togene i den indre del af København.  Ganske vist hører omformerstationen ikke med til Københavns Godsbanegård, men den ligger dog på den samme opfyldning.

Der er sket meget siden dette foto blev taget i ca. 1947, --og det er arealet desværre ikke blevet kønnere af.

Foto: DSB.  --   Ca. 1947.

 

Skovlunde omformerstation eksisterer endnu, men den egentlig ganske nydelige bygning i blanke røde sten er i vore dage omkrandset af bebyggelse, og er flere gange blevet næsten dækket af vore dages svøbe: Graffiti.  Herefter gråmalet for straks efter at blive flittigt dekoreret igen.

Omformerstationen.   --   22. august  2011.

 

 

  

Højspænding /  1500 V=  (Holte omformerstation).   --   DSB 1952.

 

Køretrådsarbejder.  Foto: DSB 1950.

 

 

Forsyningsmaster.  DSB 1948.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datidens lette, elegante køreledningsophæng.  --  evp 1970.

 

 


  Togviserskilt.  JERNBANE-BLADET. nr. 8. August 1961.

 

"Fra et hovedur i Hellerup styres alle de elektriske ure på Københavns Hoved-banegård og samtlige S-banestationer.

Der findes to hovedure, af hvilke det ene automatisk træder ind som reserve, hvis det andet svigter.

De små ure er kontrol for urenes gang på de for-skellige strækninger.

Anlægget driver ialt ca. 300 biure."

(Foto og tekst: DSB 1952.)

Hoveduret i Hellerup.  Foto: DSB.  1952.

 

 

Brøndbyøster.  Set fra nord mod syd, hen over jernbanen (<-- København -- Roskilde / Korsør -->).  DSB 1954.  Bemærk S-togs-bomærket, her og ovenfor.  FLOT - og hvad har vi i stedet for i dag ???

 

"-så åbner vi"

Det er utroligt, hvad der kan gemme sig i en gammel "skolebog" / lærebog fra Jernbaneskolen hhv. 1959 ("medhjælper-eksamen) og 1963-64 (trafikassistent-kursus - 2. del).

Rødovre S-togsstation.

Så åbner vi:  D.  24. april 1964.

"(...)  Mellem S-banen og Roskildevej mod nord var der i 1953 åbne marker og enkelte villaer, men i sidste halvdel af 1950´erne påbegyndtes her opførelsen af et større boligkvarter med etageejendomme vest for Hendriksholms Boulevard, og senere fulgte højhuse langs Roskildevej.  Også i Hvidovre Kommune mod syd voksede parcelhuskvarterer og højhusbebyggelse frem.

Da  udbygningen  således var  en  realitet,  planlagdes det, at det nye holdested  (Rødovre  station - evp-bem.) skulle  tages i brug
1. maj 1963, samtidig med åbningen af 2. hovedspor til Glostrup og S-banen Glostrup-Taastrup, men mangel på teknisk arbejdskraft og regeringens byggestop fra efteråret 1962 medførte, at holdestedetførst kunne tages i brug 24. april 1964.

Trods sit navn er stationen placeret i Hvidovre Kommune, og kun et halvtag bygget over indgangspartiet ligger i Rødovre. Via en gangtunnel er der forbindelse - over kommunegrænsen -  til banens sydside med villakvarter, etageejendomme og butikscenter.

(...)

Således skriver Morten Flindt Larsen og John Poulsen (bl. a.) i bane bøger´s bog: "S-banen 1934-2009".

Herudover beskrives den lidt specielle udformning af netop denne station, idet det ene (det udadgående) spor -forsøgsvis- var ført op over ekspeditionsbygningen.  Denne udformning var valgt for af sparehensyn, idet man ved at skulle køre opad inden perronen, sparede på bremseklodserne, og efter standsningen, ved igangsætningen sparede elektricitet på vejen nedad.

Af forskellige årsager opgav man dog forsøget, der ikke blev gentaget andre steder.

 

 

"tag toget."  --  1963-64.  (Bemærk strømaftegeren og taget på S-toget - her har den kunstneriske frihed haft frit spil.)

 - - -  

 

 

Udsigt fra Dybbølsbroen mod S-togsremisen, Enghave Maskindepot.    --    12. februar 1967.

 

Værkstedsarbejder  -  herligt gennemretoucheret foto.   --    (Foto og tekst herunder:  DSB 1952.)

"Bremsesystemet på S-banens vogne efterses for hver 1500 km, vognene har kørt, d.v.s. hver tredie dag.

Hver måned efterses og afprøves det elektriske anlæg i vognene.

Hvert år underkastes anlæggene et hovedeftersyn, hvorunder alle apparater fjernes fra vognen, adskilles, renses og defekte dele fornyes, hvorefter apparaterne atter anbringes og afprøves.

Bogierne fjernes fra vognene, når de har kørt 100.000 km, og sendes til Centralværkstedet, som foretager eftersyn af alle dele, herunder hjulafdrejning."

 

 

Nørrebro, (København L, 1976  og Nørrebrogade 2009).

København L (Lygten) d. 9. september 1976.   --   Foto: Georg Schmidt.

 

 - - -

 

Tak til Georg Schmidt for tilladelse til brug af ovenstående fotos.

 

 - - -

 

Bregnerødgade,  2009.

Bregnerødgade ligger stort set i samme afstand fra Nørrebro st. som København L, bare på den anden side af Nørrebrogade/Frederikssundsvej.

Ved et "tilfælde" kom jeg forbi i dag i S-toget  ---  og hver gang jeg gør det, kan jeg ikke lade være med at mindes den gamle danske film: "Altid ballade" med nedenviste ejendom som gennemgående "figur" sammen med en masse 1. generations S-tog.

Bregnerødgade 8, set fra Nørrebro st.   --   April 2009.   ^---vv

Utroligt så tæt man kommer på . . .

 . . . så tæt, at man har kunnet stå på betonkanten og lave grafitti (det længst væk er dog lavet, mens der var stillet et stillads op under et bygningsarbejde).

 Jeg håber, at filmen en dag bliver til at købe på CD-rom ! ! !

 

I øvrigt:

"Lige til modeljernbanen"

. . . det kommer vi til ! ! !


 

4. september 2013.

  Apropos Bregnerødgade (3. september 2013)

og  den gamle danske film  "Altid Ballade",  der -i høj grad- er optaget i eller omkring Bregnerødgade med flere optagelser af
1. generations S-tog kørende lige forbi lejlighederne i en af gadens opgange,  ---  og som jeg finder er:

"Lige til modeljernbanen"

 

Modelbyggesæt af typisk baggård.    ---   Flot Epoke Modeller-byggesæt.

Nogle læsere har måske set bygningen tidligere ???  --  Den har været omtalt i tidsskriftet "banen", men er også vist som en dobbelt baggård (her på siden, bygget til Modeljernbaneklubben H0, Albertslund) i stil med, det vi så under 3. september fra Bregnerødgade.    ^---vv

 - - -

 . . . . . . . . .

Til "ære" for fotografen er "lokumsbygningen" vendt 90 grader i forhold til sin normale opstilling.

 

 

Epoke Modeller´s byggesæt set nedefra ---^  . . . og oppefra ---^

 

Samme / ovenstående byggesæt, --men her er to sæt -ganske enkelt- sammenlimet, side mod side, og det kan principielt gøres flere gange (som Bregnerødgade).   Efter at de to bygninger er limet sammen, bliver der to stk. "murstenskarton" i overskud (et fra hver af de sammenlimede sider). Det ene af disse kartonstykker er tilpasset den fremkomne, nye, midtergavl, og et foto af en gavlreklame er fotokopieret over på kartonen, der først herefter er limet fast på gavlen.

Modeljernbaneklubben H0,  Albertslund.   --   Marts 2013.   ^---v

Efterhånden som de gamle ejendomme i byen blev omdannet fra leje-lejligheder til andels- eller ejerlejligheder (ingen grådige husejere, der skulle tjene fedt på udlejning), blev der flere penge til vedligehold og udsmykning af ejendommene.  Her er man gået i gang med at male underste etage rød (en almindelig, ofte set handling).  Den ene gård er færdigmalet, --i den anden er malerne stadig i gang, omend de lige har forladt stilladset for et kort øjeblik.

 

 

 - - -

 

 

Se evt.

Danske film´s hjemmeside:  http://www.danskefilm.dk/  søg på "Altid ballade".

Epoke Modellers hjemmeside: http://www.epokemodeller.dk/togmodeller/bygninger2013h.pdf

Modeljernbaneklubben H0, Albertslund:   http://www.mjk-h0.dk/